BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Minireviews
Use of direct-acting antiviral agents in hepatitis C virus-infected liver transplant candidates 
Chiranjeevi Gadiparthi, George Cholankeril, Brandon J Perumpail, Eric R Yoo, Sanjaya K Satapathy, Satheesh Nair, Aijaz Ahmed 
World J Gastroenterol 24(3):315-322. Published online Jan 21, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i3.315
Basic Study
circRNA_0046366 inhibits hepatocellular steatosis by normalization of PPAR signaling 
Xing-Ya Guo, Fang Sun, Jian-Neng Chen, Yu-Qin Wang, Qin Pan, Jian-Gao Fan 
World J Gastroenterol 24(3):323-337. Published online Jan 21, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i3.323
Effect of Lactobacillus rhamnosus GG supernatant on serotonin transporter expression in rats with post-infectious irritable bowel syndrome 
Ya-Nan Cao, Li-Juan Feng, Yuan-Yuan Liu, Kui Jiang, Mao-Jun Zhang, Yi-Xin Gu, Bang-Mao Wang, Jia Gao, Ze-Lan Wang, Yu-Ming Wang 
World J Gastroenterol 24(3):338-350. Published online Jan 21, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i3.338
Epidermal growth factor receptor-targeted immune magnetic liposomes capture circulating colorectal tumor cells efficiently 
Jing-Hua Kuai, Qing Wang, Ai-Jun Zhang, Jing-Yu Zhang, Zheng-Feng Chen, Kang-Kang Wu, Xiao-Zhen Hu 
World J Gastroenterol 24(3):351-359. Published online Jan 21, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i3.351
Hypoxia preconditioning protects Ca2+-ATPase activation of intestinal mucosal cells against R/I injury in a rat liver transplantation model 
Zhi-Peng Ji, Yuan-Xin Li, Bao-Xu Shi, Zhuo-Nan Zhuang, Jing-Yan Yang, Sen Guo, Xiao-Zhou Xu, Ke-Sen Xu, Hai-Lin Li 
World J Gastroenterol 24(3):360-370. Published online Jan 21, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i3.360
Case Control Study
Multi-parameter gene expression profiling of peripheral blood for early detection of hepatocellular carcinoma 
Hui Xie, Yao-Qin Xue, Peng Liu, Peng-Jun Zhang, Sheng-Tao Tian, Zhao Yang, Zhi Guo, Hua-Ming Wang 
World J Gastroenterol 24(3):371-378. Published online Jan 21, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i3.371
Retrospective Study
Clinical advantages of single port laparoscopic hepatectomy 
Jae Hyun Han, Young Kyoung You, Ho Joong Choi, Tae Ho Hong, Dong Goo Kim 
World J Gastroenterol 24(3):379-386. Published online Jan 21, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i3.379
Autoimmune liver disease-related autoantibodies in patients with biliary atresia 
Shu-Yin Pang, Yu-Mei Dai, Rui-Zhong Zhang, Yi-Hao Chen, Xiao-Fang Peng, Jie Fu, Zheng-Rong Chen, Yun-Feng Liu, Li-Yuan Yang, Zhe Wen, Jia-Kang Yu, Hai-Ying Liu 
World J Gastroenterol 24(3):387-396. Published online Jan 21, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i3.387
Observational Study
Helicobacter pylori and corpus gastric pathology are associated with lower serum ghrelin 
Paula Mantero, Gonzalo Sebastián Matus, Rodolfo Ernesto Corti, Ana María Cabanne, Gerardo Gabriel Zerbetto de Palma, Liliana Marchesi Olid, María Marta Piskorz, Marcela Beatriz Zubillaga, Mariana Andrea Janjetic, Cinthia Gabriela Goldman 
World J Gastroenterol 24(3):397-407. Published online Jan 21, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i3.397
Metal stents placement for refractory pancreatic duct stricture in children 
In Sook Jeong, Sung Hee Lee, Seak Hee Oh, Do Hyun Park, Kyung Mo Kim 
World J Gastroenterol 24(3):408-414. Published online Jan 21, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i3.408
Prospective Study
Optimization of hepatobiliary phase delay time of Gd-EOB-DTPA-enhanced magnetic resonance imaging for identification of hepatocellular carcinoma in patients with cirrhosis of different degrees of severity 
Jian-Wei Wu, Yue-Cheng Yu, Xian-Li Qu, Yan Zhang, Hong Gao 
World J Gastroenterol 24(3):415-423. Published online Jan 21, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i3.415
Systematic Reviews
Epidemiology of inflammatory bowel disease in racial and ethnic migrant groups 
Ravi Misra, Omar Faiz, Pia Munkholm, Johan Burisch, Naila Arebi 
World J Gastroenterol 24(3):424-437. Published online Jan 21, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i3.424
Case Report
Beneficial long term effect of a phosphodiesterase-5-inhibitor in cirrhotic portal hypertension: A case report with 8 years follow-up 
Peter Deibert, Adhara Lazaro, Zoran Stankovic, Denise Schaffner, Martin Rössle, Wolfgang Kreisel 
World J Gastroenterol 24(3):438-444. Published online Jan 21, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i3.438