BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Vitamin D deficiency and hepatitis viruses-associated liver diseases: A literature review 
Nghiem Xuan Hoan, Hoang Van Tong, Le Huu Song, Christian G Meyer, Thirumalaisamy P Velavan 
World J Gastroenterol 24(4):445-460. Published online Jan 28, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i4.445
Basic Study
Diet switch and omega-3 hydroxy-fatty acids display differential hepatoprotective effects in an obesity/nonalcoholic fatty liver disease model in mice 
Roberto Rodriguez-Echevarria, Jose Macias-Barragan, Marcela Parra-Vargas, Judith Rebeca Davila-Rodriguez, Eduardo Amezcua-Galvez, Juan Armendariz-Borunda 
World J Gastroenterol 24(4):461-474. Published online Jan 28, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i4.461
Overexpression of CREPT confers colorectal cancer sensitivity to fluorouracil 
Yan-Shen Kuang, Yi Wang, Li-Dan Ding, Liu Yang, Ying Wang, Si-Han Liu, Bing-Tao Zhu, Xu-Ning Wang, Hong-Yi Liu, Jun Li, Zhi-Jie Chang, Yin-Yin Wang, Bao-Qing Jia 
World J Gastroenterol 24(4):475-483. Published online Jan 28, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i4.475
Retrospective Cohort Study
Early prediction of survival in hepatocellular carcinoma patients treated with transarterial chemoembolization plus sorafenib 
Xiao-Chun Meng, Bing-Hui Chen, Jing-Jun Huang, Wen-Sou Huang, Ming-Yue Cai, Jing-Wen Zhou, Yong-Jian Guo, Kang-Shun Zhu 
World J Gastroenterol 24(4):484-493. Published online Jan 28, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i4.484
Retrospective Study
Low glucose metabolism in hepatocellular carcinoma with GPC3 expression 
You-Cai Li, Chuan-Sheng Yang, Wen-Lan Zhou, Hong-Sheng Li, Yan-Jiang Han, Quan-Shi Wang, Hu-Bing Wu 
World J Gastroenterol 24(4):494-503. Published online Jan 28, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i4.494
Clinical Trials Study
Application value of enhanced recovery after surgery for total laparoscopic uncut Roux-en-Y gastrojejunostomy after distal gastrectomy 
Yi-Feng Zang, Feng-Zhou Li, Zhi-Peng Ji, Yin-Lu Ding 
World J Gastroenterol 24(4):504-510. Published online Jan 28, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i4.504
Observational Study
Influence of NUDT15 variants on hematological pictures of patients with inflammatory bowel disease treated with thiopurines 
Yuichiro Kojima, Yosuke Hirotsu, Wataru Omata, Makoto Sugimori, Shinya Takaoka, Hiroshi Ashizawa, Keiko Nakagomi, Dai Yoshimura, Kenji Hosoda, Yoji Suzuki, Hitoshi Mochizuki, Masao Omata 
World J Gastroenterol 24(4):511-518. Published online Jan 28, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i4.511
Meta-Analysis
Impact of mechanical bowel preparation in elective colorectal surgery: A meta-analysis 
Katie E Rollins, Hannah Javanmard-Emamghissi, Dileep N Lobo 
World J Gastroenterol 24(4):519-536. Published online Jan 28, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i4.519
Case Report
Intraductal papillary bile duct adenocarcinoma and gastrointestinal stromal tumor in a case of neurofibromatosis type 1 
Jung Min Lee, Jae Min Lee, Jong Jin Hyun, Hyuk Soon Choi, Eun Sun Kim, Bora Keum, Yoon Tae Jeen, Hoon Jai Chun, Hong Sik Lee, Chang Duck Kim, Dong Sik Kim, Joo Young Kim 
World J Gastroenterol 24(4):537-542. Published online Jan 28, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i4.537
Neuroendocrine carcinoma of the gastric stump: A case report and literature review 
Fu-Hai Ma, Li-Yan Xue, Ying-Tai Chen, Yi-Bin Xie, Yu-Xin Zhong, Quan Xu, Yan-Tao Tian 
World J Gastroenterol 24(4):543-548. Published online Jan 28, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i4.543