BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Review
Wen-Li Zhou, Claire N Medine, Liang Zhu, David C Hay 
World J Gastroenterol 18(17):2018-2025. Published online May 7, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i17.2018
Original Article
Lei Jiang, Yiu-Kay Lai, Jin-Fang Zhang, Chu-Yan Chan, Gang Lu, Marie CM Lin, Ming-Liang He, Ji-Cheng Li, Hsiang-Fu Kung 
World J Gastroenterol 18(17):2035-2042. Published online May 7, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i17.2035
Ye Zhang, Bin Yang, Zhi Du, Tong Bai, Ying-Tang Gao, Yi-Jun Wang, Cheng Lou, Feng-Mei Wang, Yu Bai 
World J Gastroenterol 18(17):2043-2052. Published online May 7, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i17.2043
Wen-Jie Zhang, Yan-Xia Sui, Arun Budha, Jian-Bao Zheng, Xue-Jun Sun, Ying-Chun Hou, Thomas D Wang, Shao-Ying Lu 
World J Gastroenterol 18(17):2053-2060. Published online May 7, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i17.2053
Brief Article
Ingmar Königsrainer, Derek Zieker, Jörg Glatzle, Olivia Lauk, Julia Klimek, Stephan Symons, Björn Brücher, Stefan Beckert, Alfred Königsrainer 
World J Gastroenterol 18(17):2061-2066. Published online May 7, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i17.2061
Michel Dapoigny, Thierry Piche, Philippe Ducrotte, Bernard Lunaud, Jean-Michel Cardot, Annick Bernalier-Donadille 
World J Gastroenterol 18(17):2067-2075. Published online May 7, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i17.2067
Christian Felley, Hanifa Bouzourene, Marianne Bründler G VanMelle, Antoine Hadengue, Pierre Michetti, Gian Dorta, Laurent Spahr, Emiliano Giostra, Jean Louis Frossard 
World J Gastroenterol 18(17):2076-2083. Published online May 7, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i17.2076
Gemma Òdena, Mireia Miquel, Anna Serafín, Amparo Galan, Rosa Morillas, Ramon Planas, Ramon Bartolí 
World J Gastroenterol 18(17):2084-2091. Published online May 7, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i17.2084
Yasuo Kakugawa, Yutaka Saito, Shoichi Saito, Kenji Watanabe, Naoki Ohmiya, Mitsuyuki Murano, Shiro Oka, Tetsuo Arakawa, Hidemi Goto, Kazuhide Higuchi, Shinji Tanaka, Hideki Ishikawa, Hisao Tajiri 
World J Gastroenterol 18(17):2092-2098. Published online May 7, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i17.2092
Taku Tabata, Terumi Kamisawa, Kensuke Takuma, Seiichi Hara, Sawako Kuruma, Yoshihiko Inaba 
World J Gastroenterol 18(17):2099-2104. Published online May 7, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i17.2099
Peng Wang, Li Zhang, Jian-Ming Jiang, Dan Ma, Hao-Xia Tao, Sheng-Ling Yuan, Yan-Chun Wang, Ling-Chun Wang, Hao Liang, Zhao-Shan Zhang, Chun-Jie Liu 
World J Gastroenterol 18(17):2112-2120. Published online May 7, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i17.2112
Jia-Qing Gong, Guo-Hu Zhang, Fu-Zhou Tian, Yong-Hua Wang, Lin Zhang, Yong-Kuan Cao, Pei-Hong Wang 
World J Gastroenterol 18(17):2127-2131. Published online May 7, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i17.2127
Case Report
Tomohiro Terai, Mitsushige Sugimoto, Hiroki Uozaki, Tetsushi Kitagawa, Mana Kinoshita, Satoshi Baba, Takanori Yamada, Satoshi Osawa, Ken Sugimoto 
World J Gastroenterol 18(17):2140-2144. Published online May 7, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i17.2140
Yan-Fei Fang, Li-Feng Qiu, Ying Du, Zhi-Nong Jiang, Min Gao 
World J Gastroenterol 18(17):2145-2146. Published online May 7, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i17.2145