BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Original Article
Li Zhang, Yong-Dong Wu, Peng Li, Jun Tu, Ying-Lin Niu, Cai-Min Xu, Shu-Tian Zhang 
World J Gastroenterol 17(41):4572-4580. Published online Nov 7, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i41.4572
Brief Article
Keyur Patel, Mireen Friedrich-Rust, Yoav Lurie, Mircea Grigorescu, Carol Stanciu, Chuan-Mo Lee, Eugene R Schiff, Dieter Häussinger, Michael P Manns, Guido Gerken, Isabelle Colle, Michael Torbenson, Erik Pulkstenis, G Mani Subramanian, John G McHutchison, Stefan Zeuzem 
World J Gastroenterol 17(41):4581-4589. Published online Nov 7, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i41.4581
Massimo Rugge, Matteo Fassan, Marco Pizzi, Fabio Farinati, Giacomo Carlo Sturniolo, Mario Plebani, David Y Graham 
World J Gastroenterol 17(41):4596-4601. Published online Nov 7, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i41.4596
Giuseppe S Sica, Edoardo Iaculli, Livia Biancone, Sara Di Carlo, Rosa Scaramuzzo, Cristina Fiorani, Paolo Gentileschi, Achille L Gaspari 
World J Gastroenterol 17(41):4602-4606. Published online Nov 7, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i41.4602
Ming-Jen Chen, Ching-Chung Lin, Chia-Yuan Liu, Chih-Jen Chen, Chen-Wang Chang, Ching-Wei Chang, Chien-Wei Lee, Shou-Chuan Shih, Horng-Yuan Wang 
World J Gastroenterol 17(41):4619-4624. Published online Nov 7, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i41.4619
Guo-Bao Wang, Guo-Liang Xu, Guang-Yu Luo, Hong-Bo Shan, Yin Li, Xiao-Yan Gao, Jian-Jun Li, Rong Zhang 
World J Gastroenterol 17(41):4625-4631. Published online Nov 7, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i41.4625
Case Report
Kensuke Matsumoto, Akira Kitanaka, Makiko Uemura, Fusako Waki, Tetsuya Fukumoto, Hiroaki Ohnishi, Yoshitsugu Kubota, Toshihiko Ishida 
World J Gastroenterol 17(41):4632-4634. Published online Nov 7, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i41.4632
She-Yu Li, Xiang-Yang Huang, Yong-Tao Chen, Yi Liu, Sha Zhao 
World J Gastroenterol 17(41):4635-4639. Published online Nov 7, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i41.4635
Letters To The Editor
Marcin Krawczyk, Florentina Mihalache, Aksana Höblinger, Monica Acalovschi, Frank Lammert, Vincent Zimmer 
World J Gastroenterol 17(41):4640-4642. Published online Nov 7, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i41.4640