BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Sherif M Karam 
World J Gastroenterol 16(5):538-546. Published online Feb 7, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i5.538
Review
Original Article
Flavio M Greggio, Ricardo BV Fontes, Laura B Maifrino, Patricia Castelucci, Romeu Rodrigues de Souza, Edson A Liberti 
World J Gastroenterol 16(5):563-570. Published online Feb 7, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i5.563
Brief Article
Adam Low, Melanie Love, Robert Walt, Katherine Kane, Bertus Eksteen, Jason Goh 
World J Gastroenterol 16(5):578-582. Published online Feb 7, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i5.578
Harry Sokol, Nadia Vasquez, Nadia Hoyeau-Idrissi, Philippe Seksik, Laurent Beaugerie, Anne Lavergne-Slove, Philippe Pochart, Philippe Marteau 
World J Gastroenterol 16(5):583-587. Published online Feb 7, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i5.583
Philippe Ah Soune, Charles Ménard, Ezzedine Salah, Ariadne Desjeux, Jean-Charles Grimaud, Marc Barthet 
World J Gastroenterol 16(5):588-595. Published online Feb 7, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i5.588
Massimo Sartori, Silvano Andorno, Angelo Rossini, Renzo Boldorini, Cristina Bozzola, Stefania Carmagnola, Mario Del Piano, Emanuele Albano 
World J Gastroenterol 16(5):596-602. Published online Feb 7, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i5.596
Abdul Aziz Mastoi, Bikha Ram Devrajani, Syed Zulfiquar Ali Shah, Qasim Rohopoto, Sikander Ali Memon, Marya Baloch, Ghulam Ali Qureshi, Waqas Sami 
World J Gastroenterol 16(5):603-607. Published online Feb 7, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i5.603
Sheng-Liang Chen, Jie-Ru Ji, Ping Xu, Zhi-Jun Cao, Jian-Zhong Mo, Jing-Yuan Fang, Shu-Dong Xiao 
World J Gastroenterol 16(5):613-617. Published online Feb 7, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i5.613
Tao Han, Ying Liu, Huan Liu, Zheng-Yan Zhu, Yan Li, Shi-Xiang Xiao, Zhen Guo, Zhen-Gang Zhao 
World J Gastroenterol 16(5):625-630. Published online Feb 7, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i5.625
Yi-Juan Ding, Liang Zhao, Jun Liu, He-Sheng Luo 
World J Gastroenterol 16(5):631-635. Published online Feb 7, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i5.631
Wen-Jing Ma, Guo-Dong Lv, Shu-Tao Zheng, Cong-Gai Huang, Qing Liu, Xing Wang, Ren-Yong Lin, Ilyar Sheyhidin, Xiao-Mei Lu 
World J Gastroenterol 16(5):641-647. Published online Feb 7, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i5.641
Case Report
Adolfo Pisanu, Daniela Deplano, Stefano Angioni, Rossano Ambu, Alessandro Uccheddu 
World J Gastroenterol 16(5):648-651. Published online Feb 7, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i5.648
Ai-Min Xu, Shao-Juan Gong, Wei-Hua Song, Xiao-Wei Li, Chun-Hua Pan, Jun-Jun Zhu, Meng-Chao Wu 
World J Gastroenterol 16(5):652-656. Published online Feb 7, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i5.652
Letters To The Editor