BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Guidelines
Solène Prost, Yann Philippe Charles, Jérôme Allain, Jean-Luc Barat, Henri d'Astorg, Manuel Delhaye, Chistophe Eap, Fahed Zairi, Pierre Guigui, Brice Ilharreborde, Jean Meyblum, Jean-Charles Le Huec, Nicolas Lonjon, Guillaume Lot, Olivier Hamel, Guillaume Riouallon, Stéphane Litrico, Patrick Tropiano, Benjamin Blondel, the French Spine Surgery Society 
World J Clin Cases 8(10):1756-1762. Published online May 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i10.1756
Opinion Review
Peijin Esther Monica Fan, Fazila Aloweni, Shu Hui Lim, Shin Yuh Ang, Karen Perera, Aik Huan Quek, Hwee Koon Susan Quek, Tracy Carol Ayre 
World J Clin Cases 8(10):1763-1766. Published online May 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i10.1763
Review
Minireviews
Clinical and Translational Research
Guo-Feng Cai, Zhong-Ren Sun, Zhe Zhuang, Hai-Chun Zhou, Shan Gao, Kai Liu, Li-Li Shang, Kun-Ping Jia, Xiu-Zhen Wang, Hui Zhao, Guo-Liang Cai, Wen-Li Song, Sheng-Nan Xu 
World J Clin Cases 8(10):1848-1858. Published online May 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i10.1848
Retrospective Study
Observational Study
Case Report
Changho Kim, Jong Kun Kim, In Hwan Yeo, Jae Young Choe, Jeong Eun Lee, So Jeong Kang, Chan Sub Park, Ki Tae Kwon, Soyoon Hwang 
World J Clin Cases 8(10):1944-1949. Published online May 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i10.1944
Hao Jiang, Chong Jin, Jing-Gang Mo, Lie-Zhi Wang, Lei Ma, Kun-Peng Wang 
World J Clin Cases 8(10):2023-2027. Published online May 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i10.2023
Cheng Zhang, Bin Fu, Song Xu, Xiao-Chen Zhou, Xiao-Feng Cheng, Wen-Qing Fu, Gong-Xian Wang 
World J Clin Cases 8(10):2050-2055. Published online May 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i10.2050