BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Minireviews
Angeles C Tecalco-Cruz, Karen H Medina-Abreu, Enrique Oropeza-Martínez, Jesus Zepeda-Cervantes, Aleida Vázquez-Macías, Marina Macías-Silva 
World J Clin Oncol 15(2):195-207. Published online Feb 24, 2024. doi: 10.5306/wjco.v15.i2.195
Clinical and Translational Research
Hao-Ling Zhang, Sandai Doblin, Zhong-Wen Zhang, Zhi-Jing Song, Babu Dinesh, Yasser Tabana, Dahham Sabbar Saad, Mowaffaq Adam Ahmed Adam, Yong Wang, Wei Wang, Hao-Long Zhang, Sen Wu, Rui Zhao, Barakat Khaled 
World J Clin Oncol 15(2):208-242. Published online Feb 24, 2024. doi: 10.5306/wjco.v15.i2.208
Retrospective Study
Zi-Han Geng, Yan Zhu, Pei-Yao Fu, Yi-Fan Qu, Shi-Yao Chen, Yun-Shi Zhong, Yi-Qun Zhang, Wei-Feng Chen, Wen-Zheng Qin, Jian-Wei Hu, Ming-Yan Cai, Li-Qing Yao, Quan-Lin Li, Ping-Hong Zhou 
World J Clin Oncol 15(2):282-289. Published online Feb 24, 2024. doi: 10.5306/wjco.v15.i2.282
Observational Study
Basic Study
Long Wei, Shi-Shuo Wang, Zhi-Guang Huang, Rong-Quan He, Jia-Yuan Luo, Bin Li, Ji-Wen Cheng, Kun-Jun Wu, Yu-Hong Zhou, Shi Liu, Sheng-Hua Li, Gang Chen 
World J Clin Oncol 15(2):302-316. Published online Feb 24, 2024. doi: 10.5306/wjco.v15.i2.302
Meta-Analysis
Letter to the Editor