BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Basic Study
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Xu Wang, Song Wang, Zhen-Hua Liu, Wen-Qian Qi, Qian Zhang, Yong-Gui Zhang, De-Rong Sun, Yan Xu, Hong-Guang Wang, Zhong-Xie Li, Xian-Ling Cong, Ping Zhao, Chang-Yu Zhou, Jiang-Bin Wang 
World J Gastroenterol 24(20):2191-2202. Published online May 28, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i20.2191
Meta-Analysis
Quirino Lai, Francesco Giovanardi, Fabio Melandro, Zoe Larghi Laureiro, Manuela Merli, Barbara Lattanzi, Redan Hassan, Massimo Rossi, Gianluca Mennini 
World J Gastroenterol 24(20):2203-2210. Published online May 28, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i20.2203