BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Relationship between intestinal microbiota and ulcerative colitis: Mechanisms and clinical application of probiotics and fecal microbiota transplantation 
Zhao-Hua Shen, Chang-Xin Zhu, Yong-Sheng Quan, Zhen-Yu Yang, Shuai Wu, Wei-Wei Luo, Bei Tan, Xiao-Yan Wang 
World J Gastroenterol 24(1):5-14. Published online Jan 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i1.5
Minireviews
Basic Study
Construction of an oesophageal cancer-specific ceRNA network based on miRNA, lncRNA, and mRNA expression data 
Wen-Hua Xue, Zhi-Rui Fan, Li-Feng Li, Jing-Li Lu, Bing-Jun Ma, Quan-Cheng Kan, Jie Zhao 
World J Gastroenterol 24(1):23-34. Published online Jan 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i1.23
Emodin and baicalein inhibit sodium taurocholate-induced vacuole formation in pancreatic acinar cells 
Jun Li, Rui Zhou, Bei-Bei Bie, Na Huang, Ying Guo, Hai-Yan Chen, Meng-Jiao Shi, Jun Yang, Jian Zhang, Zong-Fang Li 
World J Gastroenterol 24(1):35-45. Published online Jan 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i1.35
Case Control Study
Increased intestinal mucosal leptin levels in patients with diarrhea-predominant irritable bowel syndrome 
De-Rong Liu, Xiao-Juan Xu, Shu-Kun Yao 
World J Gastroenterol 24(1):46-57. Published online Jan 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i1.46
Retrospective Cohort Study
Correlation between smoking habit and surgical outcomes on viral-associated hepatocellular carcinomas 
Keita Kai, Sho Komukai, Hiroki Koga, Koutaro Yamaji, Takao Ide, Atsushi Kawaguchi, Shinichi Aishima, Hirokazu Noshiro 
World J Gastroenterol 24(1):58-68. Published online Jan 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i1.58
Retrospective Study
Safety and efficacy of metallic stent for unresectable distal malignant biliary obstruction in elderly patients 
Yuji Sakai, Tomohisa Iwai, Kenji Shimura, Katsushige Gon, Kazuya Koizumi, Masashi Ijima, Kazuro Chiba, Seigo Nakatani, Harutoshi Sugiyama, Toshio Tsuyuguchi, Terumi Kamisawa, Iruru Maetani, Mitsuhiro Kida 
World J Gastroenterol 24(1):69-75. Published online Jan 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i1.69
Short- and long-term outcomes following laparoscopic vs open surgery for pathological T4 colorectal cancer: 10 years of experience in a single center 
Zi-Feng Yang, De-Qing Wu, Jun-Jiang Wang, Ze-Jian Lv, Yong Li 
World J Gastroenterol 24(1):76-86. Published online Jan 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i1.76
Differential analysis of lymph node metastasis in histological mixed-type early gastric carcinoma in the mucosa and submucosa 
Qian Zhong, Qi Sun, Gui-Fang Xu, Xiu-Qin Fan, Yuan-Yuan Xu, Fei Liu, Shi-Yi Song, Chun-Yan Peng, Lei Wang 
World J Gastroenterol 24(1):87-95. Published online Jan 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i1.87
Observational Study
HLA-DQ: Celiac disease vs inflammatory bowel disease 
Marta Maia Bosca-Watts, Miguel Minguez, Dolores Planelles, Samuel Navarro, Alejandro Rodriguez, Jesus Santiago, Joan Tosca, Francisco Mora 
World J Gastroenterol 24(1):96-103. Published online Jan 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i1.96
Surgical specimen extraction via a prophylactic ileostomy procedure: A minimally invasive technique for laparoscopic rectal cancer surgery 
Peng Wang, Jian-Wei Liang, Hai-Tao Zhou, Zheng Wang, Zhi-Xiang Zhou 
World J Gastroenterol 24(1):104-111. Published online Jan 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i1.104
Prospective Study
Characterization of biofilms in biliary stents and potential factors involved in occlusion 
Chetana Vaishnavi, Jayanta Samanta, Rakesh Kochhar 
World J Gastroenterol 24(1):112-123. Published online Jan 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i1.112
Systematic Reviews
Systematic review of colorectal cancer screening guidelines for average-risk adults: Summarizing the current global recommendations 
Florence Bénard, Alan N Barkun, Myriam Martel, Daniel von Renteln 
World J Gastroenterol 24(1):124-138. Published online Jan 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i1.124
Meta-Analysis
Probiotic monotherapy and Helicobacter pylori eradication: A systematic review with pooled-data analysis 
Giuseppe Losurdo, Rossella Cubisino, Michele Barone, Mariabeatrice Principi, Gioacchino Leandro, Enzo Ierardi, Alfredo Di Leo 
World J Gastroenterol 24(1):139-149. Published online Jan 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i1.139
Case Report
Long-term survival after gastrectomy and metastasectomy for gastric cancer with synchronous bone metastasis 
Young Jin Choi, Dae Hoon Kim, Hye Suk Han, Joung-Ho Han, Seung-Myoung Son, Dong Soo Kim, Hyo Yung Yun 
World J Gastroenterol 24(1):150-156. Published online Jan 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i1.150
Emergent single-balloon enteroscopy for overt bleeding of small intestinal vascular malformation 
Chen-Shuan Chung, Kuan-Chih Chen, Yueh-Hung Chou, Kuo-Hsin Chen 
World J Gastroenterol 24(1):157-160. Published online Jan 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i1.157