BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Vicente Carreño, Javier Bartolomé, Inmaculada Castillo, Juan Antonio Quiroga 
World J Gastroenterol 18(23):2887-2894. Published online Jun 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i23.2887
Topic Highlight
Marta Herreros-Villanueva, Elizabeth Hijona, Angel Cosme, Luis Bujanda 
World J Gastroenterol 18(23):2902-2908. Published online Jun 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i23.2902
Review
Original Article
Xiao-Jun Zhang, Feung Ping Leung, Wendy WL Hsiao, Shun Tan, Shao Li, Hong-Xi Xu, Joseph JY Sung, Zhao-Xiang Bian 
World J Gastroenterol 18(23):2914-2928. Published online Jun 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i23.2914
Chen-Guang Bai, Xiao-Wei Hou, Feng Wang, Cen Qiu, Yan Zhu, Ling Huang, Jing Zhao, Jing-Jing Xu, Da-Lie Ma 
World J Gastroenterol 18(23):2929-2937. Published online Jun 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i23.2929
Kai Qu, Chang Liu, Zhi-Xin Wang, Feng Tian, Ji-Chao Wei, Ming-Hui Tai, Lei Zhou, Fan-Di Meng, Rui-Tao Wang, Xin-Sen Xu 
World J Gastroenterol 18(23):2948-2955. Published online Jun 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i23.2948
Brief Article
Christiane Stern, Michelle Martinot-Peignoux, Marie Pierre Ripault, Nathalie Boyer, Corinne Castelnau, Dominique Valla, Patrick Marcellin 
World J Gastroenterol 18(23):2966-2972. Published online Jun 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i23.2966
Antonio Solazzo, Luigi Monaco, Lucia Del Vecchio, Stefania Tamburrini, Francesca Iacobellis, Daniela Berritto, Nunzia Luisa Pizza, Alfonso Reginelli, Natale Di Martino, Roberto Grassi 
World J Gastroenterol 18(23):2973-2978. Published online Jun 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i23.2973
Ji Eun Lee, Jae Young Jang, Soung Won Jeong, Sae Hwan Lee, Sang Gyune Kim, Sang-Woo Cha, Young Seok Kim, Young Deok Cho, Hong Soo Kim, Boo Sung Kim, So Young Jin, Deuk Lin Choi 
World J Gastroenterol 18(23):2979-2987. Published online Jun 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i23.2979
Jian-Hui Qu, Xiu-Juan Chang, Yin-Ying Lu, Wen-Lin Bai, Yan Chen, Lin Zhou, Zhen Zeng, Chun-Ping Wang, Lin-Jing An, Li-Yan Hao, Gui-Lin Xu, Xu-Dong Gao, Min Lou, Ji-Yun Lv, Yong-Ping Yang 
World J Gastroenterol 18(23):2995-3003. Published online Jun 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i23.2995
Xian-Zhao Yu, Hai-Feng Liu, Zhen-Xue Sun 
World J Gastroenterol 18(23):3004-3007. Published online Jun 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i23.3004
Cai Qi, Xiao-Ling Yu, Ping Liang, Zhi-Gang Cheng, Fang-Yi Liu, Zhi-Yu Han, Jie Yu 
World J Gastroenterol 18(23):3008-3014. Published online Jun 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i23.3008
Hua-Li Yang, Lei Kong, Li-Li Hou, Hui-Fang Shen, Yu Wang, Xin-Gang Gu, Jian-Min Qin, Pei-Hao Yin, Qi Li 
World J Gastroenterol 18(23):3015-3019. Published online Jun 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i23.3015
Ben-Shun Hu, Jing-Wang Tan, Guo-Hua Zhu, Dan-Feng Wang, Xian Zhou, Zhi-Qiang Sun 
World J Gastroenterol 18(23):3020-3026. Published online Jun 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i23.3020
Case Report
Junji Ueda, Hiroshi Yoshida, Yasuhiro Mamada, Nobuhiko Taniai, Sho Mineta, Masato Yoshioka, Youichi Kawano, Tetsuya Shimizu, Etsuko Hara, Chiaki Kawamoto, Keiko Kaneko, Eiji Uchida 
World J Gastroenterol 18(23):3027-3031. Published online Jun 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i23.3027
Letters To The Editor