BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Sherief Shawki, Steven D Wexner 
World J Gastroenterol 17(28):3277-3285. Published online Jul 28, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i28.3277
Claudio Fucini, Iacopo Giani 
World J Gastroenterol 17(28):3297-3299. Published online Jul 28, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i28.3297
Original Article
Songhee H Kim, Melanie L Langford, Jean-Luc Boucher, Traci L Testerman, David J McGee 
World J Gastroenterol 17(28):3300-3309. Published online Jul 28, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i28.3300
Bao-Ju Wang, Jun-Jie Bao, Jun-Zhong Wang, Yang Wang, Min Jiang, Ming-You Xing, Wan-Guang Zhang, Jun-Ying Qi, Michael Roggendorf, Meng-Ji Lu, Dong-Liang Yang 
World J Gastroenterol 17(28):3322-3329. Published online Jul 28, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i28.3322
Xiao-Qin Wang, Hong Yan, Paul D Terry, Jian-Sheng Wang, Li Cheng, Wen-An Wu, Sen-Ke Hu 
World J Gastroenterol 17(28):3330-3334. Published online Jul 28, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i28.3330
Brief Article
Seonah Jang, Chang Hee Lee, Kyung Mook Choi, Jongmee Lee, Jae Woong Choi, Kyeong Ah Kim, Cheol Min Park 
World J Gastroenterol 17(28):3335-3341. Published online Jul 28, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i28.3335
Li-Qin Yao, Yun-Shi Zhong, Mei-Dong Xu, Jian-Min Xu, Ping-Hong Zhou, Xian-Li Cai 
World J Gastroenterol 17(28):3342-3346. Published online Jul 28, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i28.3342
Zhen-Zhen Zhang, Xiang Liu, De-Qiang Wang, Mai-Kun Teng, Li-Wen Niu, Ai-Long Huang, Zhi Liang 
World J Gastroenterol 17(28):3353-3358. Published online Jul 28, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i28.3353
Jian-Guo Qiu, Hong Wu, Hui Jiang, Ji-Wei Huang, Prasoon Pankaj, Ying-Long Xu, Jing-Zhou Wang, Yong Zeng 
World J Gastroenterol 17(28):3359-3365. Published online Jul 28, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i28.3359
Case Report
Tsuyoshi Hamada, Yousuke Nakai, Saburo Matsubara, Hiroyuki Isayama, Akiko Narita, Kazuhiro Watanabe, Yukihiro Koike, Shigeo Matsukawa, Tateo Kawase, Kazuhiko Koike 
World J Gastroenterol 17(28):3366-3368. Published online Jul 28, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i28.3366