BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Original Article
Shuping Wang, Rico Buchli, Jennifer Schiller, Jianen Gao, Rodney S VanGundy, William H Hildebrand, David D Eckels 
World J Gastroenterol 16(16):1953-1969. Published online Apr 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i16.1953
Zhan Gao, Feng-Jun Liu, Li Liu, Tao-You Zhou, Jun Lei, Lu Xu, Cong Liu, Jie Dai, En-Qiang Chen, Hong Tang 
World J Gastroenterol 16(16):1979-1985. Published online Apr 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i16.1979
Brief Article
Ralf Metzger, Elfriede Bollschweiler, Uta Drebber, Stefan P Mönig, Wolfgang Schröder, Hakan Alakus, Martin Kocher, Stephan E Baldus, Arnulf H Hölscher 
World J Gastroenterol 16(16):1986-1992. Published online Apr 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i16.1986
Paul E Sijens, Mireille A Edens, Stephan JL Bakker, Ronald P Stolk 
World J Gastroenterol 16(16):1993-1998. Published online Apr 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i16.1993
Branka F Filipović, Milan Gajić, Nikola Milinić, Branislav Milovanović, Branislav R Filipović, Mirjana Cvetković, Nela Šibalić 
World J Gastroenterol 16(16):1999-2004. Published online Apr 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i16.1999
Farah Bokharaei Salim, Hossein Keyvani, Afsaneh Amiri, Fatemeh Jahanbakhsh Sefidi, Ramin Shakeri, Farhad Zamani 
World J Gastroenterol 16(16):2005-2009. Published online Apr 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i16.2005
Dong Choon Seol, Sung Noh Hong, Jeong Hwan Kim, In Kyung Sung, Hyung Seok Park, Jung Hyun Lee, Chan Sup Shim 
World J Gastroenterol 16(16):2010-2016. Published online Apr 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i16.2010
Shou-Wu Lee, Chi-Sen Chang, Teng-Yu Lee, Hong-Zen Yeh, Chun-Fang Tung, Yen-Chun Peng 
World J Gastroenterol 16(16):2017-2022. Published online Apr 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i16.2017
Hui-Min Xu, Zhen-Jun Wang, Jia-Gang Han, Hua-Chong Ma, Bo Zhao, Bao-Cheng Zhao 
World J Gastroenterol 16(16):2023-2027. Published online Apr 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i16.2023
Wen-Sheng Xu, Ke-Kai Zhao, Xiao-Hui Miao, Wu Ni, Xiong Cai, Rui-Qi Zhang, Jun-Xue Wang 
World J Gastroenterol 16(16):2028-2037. Published online Apr 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i16.2028
Jia-Wen Zhang, Xiao-Yuan Feng, Han-Qiu Liu, Zhen-Wei Yao, Yan-Mei Yang, Bin Liu, Yong-Qiang Yu 
World J Gastroenterol 16(16):2038-2045. Published online Apr 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i16.2038
Guo-Liang Huang, Bin-Kui Li, Mei-Yin Zhang, Hui-Zhong Zhang, Rong-Rong Wei, Yun-Fei Yuan, Ming Shi, Xiao-Qian Chen, Long Huang, An-Hua Li, Bi-Jun Huang, Hong-Hua Li, Hui-Yun Wang 
World J Gastroenterol 16(16):2046-2054. Published online Apr 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i16.2046
Chang-Ming Huang, Jian-Xian Lin, Chao-Hui Zheng, Ping Li, Jian-Wei Xie, Bi-Juan Lin, Jia-Bin Wang 
World J Gastroenterol 16(16):2055-2060. Published online Apr 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i16.2055
Case Report
Letters To The Editor