BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Minireviews
Daisuke Usuda, Shiho Tsuge, Riki Sakurai, Kenji Kawai, Shun Matsubara, Risa Tanaka, Makoto Suzuki, Hayabusa Takano, Shintaro Shimozawa, Yuta Hotchi, Shungo Tokunaga, Ippei Osugi, Risa Katou, Sakurako Ito, Kentaro Mishima, Akihiko Kondo, Keiko Mizuno, Hiroki Takami, Takayuki Komatsu, Jiro Oba, Tomohisa Nomura, Manabu Sugita 
World J Clin Cases 10(36):13157-13166. Published online Dec 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i36.13157
Pranav Barve, Prithi Choday, Anphong Nguyen, Tri Ly, Isha Samreen, Sukhwinder Jhooty, Chukwuemeka A Umeh, Sumanta Chaudhuri 
World J Clin Cases 10(36):13167-13178. Published online Dec 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i36.13167
Retrospective Cohort Study
Toshiyuki Kakinuma, Kaoru Kakinuma, Ayano Shimizu, Ayaka Kaneko, Masataka Kagimoto, Takafumi Okusa, Eri Suizu, Koyomi Saito, Yoshio Matsuda, Kaoru Yanagida, Nobuhiro Takeshima, Michitaka Ohwada 
World J Clin Cases 10(36):13200-13207. Published online Dec 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i36.13200
Retrospective Study
Hiroshi Miyakita, Yutaro Kamei, Lin Fung Chan, Kazutake Okada, Hajime Kayano, Seiichiro Yamamoto 
World J Clin Cases 10(36):13284-13292. Published online Dec 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i36.13284
Meta-Analysis
Case Report
Abudureyimu Kadi, Talaiti Tuergan, Yierpan Abulaiti, Paizula Shalayiadang, Baihetiyaer Tayier, Abududuaini Abulizi, Muniremu Tuohuti, Ayifuhan Ahan 
World J Clin Cases 10(36):13402-13407. Published online Dec 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i36.13402
Xiao-Ling Wen, Yao-Zi Wang, Xia-Lin Zhang, Jia-Qiang Tu, Zhi-Juan Zhang, Xia-Xia Liu, Hai-Yan Lu, Guo-Ping Hao, Xiao-Huan Wang, Lin-Hua Yang, Rui-Juan Zhang 
World J Clin Cases 10(36):13426-13434. Published online Dec 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i36.13426
Letter to the Editor