BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Minireviews
Cristiana Catena, GianLuca Colussi, Francesca Nait, Francesca Pezzutto, Flavia Martinis, Leonardo A Sechi 
World J Nephrol 4(3):374-378. Published online Jul 6, 2015. doi: 10.5527/wjn.v4.i3.374
Eirini Papadopoulou, Anna Varouktsi, Antonios Lazaridis, Chrysoula Boutari, Michael Doumas 
World J Nephrol 4(3):379-387. Published online Jul 6, 2015. doi: 10.5527/wjn.v4.i3.379
Retrospective Study
Clinical Trial Study
Rigas G Kalaitzidis, Despina P Karasavvidou, Athina Tatsioni, Kosmas Pappas, Giorgos Katatsis, Angelos Liontos, Moses S Elisaf 
World J Nephrol 4(3):406-414. Published online Jul 6, 2015. doi: 10.5527/wjn.v4.i3.406
Prospective Study
Stylianos Fragidis, Konstantinos Sombolos, Elias Thodis, Stylianos Panagoutsos, Euthymia Mourvati, Maria Pikilidou, Aikaterini Papagianni, Ploumis Pasadakis, Vasilios Vargemezis 
World J Nephrol 4(3):415-422. Published online Jul 6, 2015. doi: 10.5527/wjn.v4.i3.415
Randomized Controlled Trial
Case Report
Rosaria Lupica, Michele Buemi, Alfredo Campennì, Domenico Trimboli, Valeria Canale, Valeria Cernaro, Domenico Santoro 
World J Nephrol 4(3):438-443. Published online Jul 6, 2015. doi: 10.5527/wjn.v4.i3.438