BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Quantitative and noninvasive assessment of chronic liver diseases using two-dimensional shear wave elastography 
Li-Ting Xie, Chun-Hong Yan, Qi-Yu Zhao, Meng-Na He, Tian-An Jiang 
World J Gastroenterol 24(9):957-970. Published online Mar 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i9.957
Basic Study
Can bacterial virulence factors predict antibiotic resistant Helicobacter pylori infection? 
Denise E Brennan, Colin Dowd, Colm O’Morain, Deirdre McNamara, Sinéad M Smith 
World J Gastroenterol 24(9):971-981. Published online Mar 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i9.971
Dysregulation of PARP1 is involved in development of Barrett’s esophagus 
Chao Zhang, Teng Ma, Tao Luo, Ang Li, Xiang Gao, Zhong-Gao Wang, Fei Li 
World J Gastroenterol 24(9):982-991. Published online Mar 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i9.982
Autophagy activation by Jiang Zhi Granule protects against metabolic stress-induced hepatocyte injury 
Yi-Yuan Zheng, Miao Wang, Xiang-Bing Shu, Pei-Yong Zheng, Guang Ji 
World J Gastroenterol 24(9):992-1003. Published online Mar 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i9.992
Long noncoding RNA RP4 functions as a competing endogenous RNA through miR-7-5p sponge activity in colorectal cancer 
Mu-Lin Liu, Qiao Zhang, Xiao Yuan, Long Jin, Li-Li Wang, Tao-Tao Fang, Wen-Bin Wang 
World J Gastroenterol 24(9):1004-1012. Published online Mar 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i9.1004
Retrospective Study
Quality indicators in pediatric colonoscopy in a low-volume center: Implications for training 
Way-Seah Lee, Chun-Wei Tee, Zhong-Lin Koay, Tat-Seng Wong, Fatimah Zahraq, Hee-Wei Foo, Sik-Yong Ong, Shin-Yee Wong, Ruey-Terng Ng 
World J Gastroenterol 24(9):1013-1021. Published online Mar 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i9.1013
Prognostic value of lymph nodes count on survival of patients with distal cholangiocarcinomas 
Hua-Peng Lin, Sheng-Wei Li, Ye Liu, Shi-Ji Zhou 
World J Gastroenterol 24(9):1022-1034. Published online Mar 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i9.1022
Clinical Practice Study
Phenotypic and genotypic characterization of inflammatory bowel disease in children under six years of age in China 
You-Hong Fang, You-You Luo, Jin-Dan Yu, Jin-Gan Lou, Jie Chen 
World J Gastroenterol 24(9):1035-1045. Published online Mar 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i9.1035
Randomized Controlled Trial
Effect of polyglycolic acid sheet plus esophageal stent placement in preventing esophageal stricture after endoscopic submucosal dissection in patients with early-stage esophageal cancer: A randomized, controlled trial 
Ning-Li Chai, Jia Feng, Long-Song Li, Sheng-Zhen Liu, Chen Du, Qi Zhang, En-Qiang Linghu 
World J Gastroenterol 24(9):1046-1055. Published online Mar 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i9.1046
Case Report
Four cancer cases after esophageal atresia repair: Time to start screening the upper gastrointestinal tract 
Floor WT Vergouwe, Madeleine Gottrand, Bas PL Wijnhoven, Hanneke IJsselstijn, Guillaume Piessen, Marco J Bruno, René MH Wijnen, Manon CW Spaander 
World J Gastroenterol 24(9):1056-1062. Published online Mar 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i9.1056