BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Paolo Gionchetti, Carlo Calabrese, Rosy Tambasco, Ramona Brugnera, Giulia Straforini, Giuseppina Liguori, Giulia Spuri Fornarini, Donatella Riso, Massimo Campieri, Fernando Rizzello 
World J Gastroenterol 17(14):1797-1806. Published online Apr 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i14.1797
Original Article
Hong Zhang, Cui-Zhu Cai, Xiao-Qin Zhang, Tao Li, Xiao-Yun Jia, Bao-Lan Li, Liang Song, Xiao-Jun Ma 
World J Gastroenterol 17(14):1825-1830. Published online Apr 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i14.1825
Brief Article
Judith Pichler, Matthias Zilbauer, Franco Torrente, Robert Heuschkel, Alan Phillips, Camilla Salvestrini 
World J Gastroenterol 17(14):1840-1843. Published online Apr 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i14.1840
Tomohide Hori, Toshimi Kaido, Fumitaka Oike, Yasuhiro Ogura, Kohei Ogawa, Yukihide Yonekawa, Koichiro Hata, Yoshiya Kawaguchi, Mikiko Ueda, Akira Mori, Hajime Segawa, Kimiko Yurugi, Yasutsugu Takada, Hiroto Egawa, Atsushi Yoshizawa, Takuma Kato, Kanako Saito, Linan Wang, Mie Torii, Feng Chen, Ann-Marie T Baine, Lindsay B Gardner, Shinji Uemoto 
World J Gastroenterol 17(14):1848-1857. Published online Apr 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i14.1848
Mitsushige Sugimoto, Masafumi Nishino, Chise Kodaira, Mihoko Yamade, Takahiro Uotani, Mutsuhiro Ikuma, Kazuo Umemura, Takahisa Furuta 
World J Gastroenterol 17(14):1858-1865. Published online Apr 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i14.1858
Hee-Jin Kwon, Myong-Jin Kang, Jin-Han Cho, Jong-Young Oh, Kyung-Jin Nam, Sang-Yeong Han, Sung Wook Lee 
World J Gastroenterol 17(14):1874-1878. Published online Apr 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i14.1874
Robert Lim, Yan Sun, Seock-Ah Im, Ruey-Kuen Hsieh, Tsz Kok Yau, Anthony Bonaventura, Arkom Cheirsilpa, Regina Esser, Matthias Mueser, Suresh Advani 
World J Gastroenterol 17(14):1879-1888. Published online Apr 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i14.1879
Xiao-Hong Chen, Bo-Heng Zhang, Yin Xin, Zheng-Gang Ren, Jia Fan, Shuang-Jian Qiu, Jian Zhou 
World J Gastroenterol 17(14):1889-1894. Published online Apr 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i14.1889
Xiao-Bo Guo, Chang-Qing Jing, Le-Ping Li, Li Zhang, Yu-Long Shi, Jin-Shen Wang, Jing-Lei Liu, Chen-Sheng Li 
World J Gastroenterol 17(14):1895-1902. Published online Apr 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i14.1895
Dan-Hong Yang, Zai-Yuan Ye, Bo Jin, Xu-Jun He, Qin Zhang, Wei-Ming Zhou, Wen-Juan Xu, Huo-Xiang Lu 
World J Gastroenterol 17(14):1903-1909. Published online Apr 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i14.1903
Guo-Qing Wang, Feng-Feng Zhou, Victor Olman, Ying-Ying Su, Ying Xu, Fan Li 
World J Gastroenterol 17(14):1910-1914. Published online Apr 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i14.1910
Tao Wang, Yu-Fang Leng, Yan Zhang, Xing Xue, Yu-Qing Kang, Yue Zhang 
World J Gastroenterol 17(14):1915-1922. Published online Apr 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i14.1915
Case Report
Jing Xu, Yasunori Sato, Kenichi Harada, NorihideYoneda, Teruyuki Ueda, Atsushi Kawashima, AkishiOoi, YasuniNakanuma 
World J Gastroenterol 17(14):1923-1926. Published online Apr 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i14.1923