BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Daniela De Nitto, Ivan Monteleone, Eleonora Franzè, Francesco Pallone, Giovanni Monteleone 
World J Gastroenterol 15(37):4609-4614. Published online Oct 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4609
Topic Highlight
Manuel Muñoz, Isabel Villar, José Antonio García-Erce 
World J Gastroenterol 15(37):4617-4626. Published online Oct 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4617
Jose Antonio Moreno Chulilla, Maria Soledad Romero Colás, Martín Gutiérrez Martín 
World J Gastroenterol 15(37):4627-4637. Published online Oct 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4627
Fernando Fernández-Bañares, Helena Monzón, Montserrat Forné 
World J Gastroenterol 15(37):4644-4652. Published online Oct 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4644
Rosario Gonzalez-Casas, E Anthony Jones, Ricardo Moreno-Otero 
World J Gastroenterol 15(37):4653-4658. Published online Oct 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4653
Fernando Gomollón, Javier P Gisbert 
World J Gastroenterol 15(37):4659-4665. Published online Oct 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4659
Manuel Muñoz, Susana Gómez-Ramírez, José Antonio García-Erce 
World J Gastroenterol 15(37):4666-4674. Published online Oct 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4666
Rosario Moreno López, Beatriz Sicilia Aladrén, Fernando Gomollón García 
World J Gastroenterol 15(37):4675-4685. Published online Oct 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4675
Original Articles
Yi-Ran Cai, Li Gong, Xiao-Ying Teng, Hong-Tu Zhang, Cheng-Feng Wang, Guo-Lian Wei, Lei Guo, Fang Ding, Zhi-Hua Liu, Qin-Jing Pan, Qin Su 
World J Gastroenterol 15(37):4695-4708. Published online Oct 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4695
Brief Articles
Ching-Chuan Hsieh, Hsu-Huei Weng, Wen-Shih Huang, Wen-Ke Wang, Chiung-Lun Kao, Ming-Shian Lu, Chia-Siu Wang 
World J Gastroenterol 15(37):4709-4714. Published online Oct 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4709
Case Report