BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Retrospective Study
Ming Tang, Xia-Xia Yu, Jia Huang, Jun-Ling Gao, Fu-Lan Cen, Qi Xiao, Shou-Zhi Fu, Yang Yang, Bo Xiong, Yong-Jun Pan, Ying-Xia Liu, Yong-Wen Feng, Jin-Xiu Li, Yong Liu 
World J Clin Cases 9(13):2994-3007. Published online May 6, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i13.2994
Observational Study
Systematic Reviews
Meta-Analysis
Case Report
Yuki Yoshida, Ukei Anazawa, Itsuo Watanabe, Hiraku Hotta, Ryoma Aoyama, Satoshi Suzuki, Takeo Nagura 
World J Clin Cases 9(13):3063-3069. Published online May 6, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i13.3063
Taro Yasuma, Yuko Okano, Soichiro Tanaka, Kota Nishihama, Kazuhito Eguchi, Chisa Inoue, Kanako Maki, Akihiro Uchida, Mei Uemura, Toshinari Suzuki, Corina N D'Alessandro-Gabazza, Esteban C Gabazza, Yutaka Yano 
World J Clin Cases 9(13):3163-3169. Published online May 6, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i13.3163
Ana Lorena Sousa de Vasconcelos Garate, Thiara Barcelos Rocha, Luciana Rocha Almeida, Rodrigo Quera, Jaqueline Ribeiro Barros, Julio Pinheiro Baima, Rogerio Saad-Hossne, Ligia Yukie Sassaki 
World J Clin Cases 9(13):3219-3226. Published online May 6, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i13.3219