BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Observational Study
Ilias Marios Oikonomou, Emmanouil Sinakos, Nikolaos Antoniadis, Ioannis Goulis, Olga Giouleme, Maria Anifanti, Georgios Katsanos, Konstantina-Eleni Karakasi, Georgios Tsoulfas, Evangelia Kouidi 
World J Transplant 12(11):365-377. Published online Nov 18, 2022. doi: 10.5500/wjt.v12.i11.365