BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Prospective Study
Lampros Vagiotas, Maria Stangou, Efstratios Kasimatis, Aliki Xochelli, Grigorios Myserlis, Georgios Lioulios, Vasiliki Nikolaidou, Manolis Panteli, Konstantinos Ouranos, Nikolaos Antoniadis, Daoudaki Maria, Aikaterini Papagianni, Georgios Tsoulfas, Asimina Fylaktou 
World J Transplant 12(10):313-324. Published online Oct 18, 2022. doi: 10.5500/wjt.v12.i10.313
Case Report