BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Ana Elisa Valencise Quaglio, Thais Gagno Grillo, Ellen Cristina Souza De Oliveira, Luiz Claudio Di Stasi, Ligia Yukie Sassaki 
World J Gastroenterol 28(30):4053-4060. Published online Aug 14, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i30.4053
Basic Study
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Ling-Ya Yao, Bu-Le Shao, Feng Tian, Mei Ye, Yu-Qin Li, Xiao-Lei Wang, Lin Wang, Shao-Qi Yang, Xiao-Ping Lv, Yan Jia, Xue-Hong Wang, Xiao-Qi Zhang, Yan-Ling Wei, Qian Cao 
World J Gastroenterol 28(30):4102-4119. Published online Aug 14, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i30.4102
Retrospective Study
Observational Study
Meta-Analysis
Case Report
Letter to the Editor