BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Minireviews
Basic Study
Xiao-Nan Ren, Rong-Rong Ren, Hua Yang, Bo-Yin Qin, Xiu-Hua Peng, Li-Xiang Chen, Shun Li, Meng-Jiao Yuan, Chao Wang, Xiao-Hui Zhou 
World J Gastroenterol 23(27):4935-4941. Published online Jul 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i27.4935
Retrospective Study
Prospective Study
Systematic Review
Meta-Analysis
Case Report
Kenichi Yoshikawa, Reimi Kawashima, Yuki Hirose, Keiko Shibata, Takafumi Akasu, Noriko Hagiwara, Takeharu Yokota, Nami Imai, Akira Iwaku, Go Kobayashi, Hirohiko Kobayashi, Akiyoshi Kinoshita, Nao Fushiya, Hiroyuki Kijima, Kazuhiko Koike, Masayuki Saruta 
World J Gastroenterol 23(27):5034-5040. Published online Jul 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i27.5034