BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Naoaki Sakata, Masafumi Goto, Gumpei Yoshimatsu, Shinichi Egawa, Michiaki Unno 
World J Gastroenterol 17(47):5150-5155. Published online Dec 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i47.5150
Original Article
Brief Article
Orhan Cem Aktepe, İhsan Hakkı Çiftçi, Birol Şafak, İhsan Uslan, Fatma Hüsniye Dilek 
World J Gastroenterol 17(47):5172-5176. Published online Dec 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i47.5172
Kwan Woo Nam, Kyu Sang Song, Heon Young Lee, Byung Seok Lee, Jae Kyu Seong, Seok Hyun Kim, Hee Seok Moon, Eaum Seok Lee, Hyun Yong Jeong 
World J Gastroenterol 17(47):5177-5183. Published online Dec 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i47.5177
Assaad M Soweid, Shadi R Yaghi, Faek R Jamali, Abdallah A Kobeissy, Michella E Mallat, Rola Hussein, Chakib M Ayoub 
World J Gastroenterol 17(47):5191-5196. Published online Dec 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i47.5191
Meng-Hsuan Cheng, Hui-Fen Chiu, Shu-Chen Ho, Shang-Shyue Tsai, Trong-Neng Wu, Chun-Yuh Yang 
World J Gastroenterol 17(47):5197-5202. Published online Dec 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i47.5197
Jue Wei, Min Shi, Wei-Qi Wu, Hui Xu, Ting Wang, Na Wang, Jia-Li Ma, Yu-Gang Wang 
World J Gastroenterol 17(47):5203-5213. Published online Dec 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i47.5203
Shuang Lin, Hong-Gang Jiang, Zhi-Heng Chen, Shu-Yang Zhou, Xiao-Sun Liu, Ji-Ren Yu 
World J Gastroenterol 17(47):5214-5220. Published online Dec 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i47.5214
She-Gan Gao, Rui-Nuo Jia, Xiao-Shan Feng, Xuan-Hu Xie, Tan-You Shan, Li-Xian Pan, Na-Sha Song, Yu-Feng Wang, Kai-Li Ding, Li-Dong Wang 
World J Gastroenterol 17(47):5221-5226. Published online Dec 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i47.5221
Case Report
Jeong Woo Lim, Kyung-Jo Kim, Byong Duk Ye, Jeong-Sik Byeon, Seung-Jae Myung, Suk-Kyun Yang, Jin Ho Kim 
World J Gastroenterol 17(47):5227-5230. Published online Dec 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i47.5227