BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Yi-Fang Han, Jun Zhao, Li-Ye Ma, Jian-Hua Yin, Wen-Jun Chang, Hong-Wei Zhang, Guang-Wen Cao 
World J Gastroenterol 17(38):4258-4270. Published online Oct 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i38.4258
Topic Highlight
Review
Jian-Guo Zhang, Hai-Feng Liu 
World J Gastroenterol 17(38):4277-4282. Published online Oct 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i38.4277
Xiao Zhu, Wen-Guo Fan, Dong-Pei Li, Hsiangfu Kung, Marie CM Lin 
World J Gastroenterol 17(38):4283-4288. Published online Oct 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i38.4283
Original Article
Brief Article
Matthew R Banks, Rehan Haidry, M Adil Butt, Lisa Whitley, Judith Stein, Louise Langmead, Stuart L Bloom, Austin O’Bichere, Sara McCartney, Kalpesh Basherdas, Manuel Rodriguez-Justo, Laurence B Lovat 
World J Gastroenterol 17(38):4308-4313. Published online Oct 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i38.4308
Jin-Fu Tu, Xiu-Fang Huang, Ru-Ying Hu, He-Yi You, Xiao-Feng Zheng, Fei-Zhao Jiang 
World J Gastroenterol 17(38):4339-4343. Published online Oct 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i38.4339
Case Report
Arrigo Vittorio Barabino, Paolo Gandullia, Angela Calvi, Silvia Vignola, Serena Arrigo, Riccardo De Marco 
World J Gastroenterol 17(38):4344-4346. Published online Oct 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i38.4344
Letters To The Editor
Ulrich Klaus Fetzner, Arnulf H Hölscher, Dirk L Stippel 
World J Gastroenterol 17(38):4347-4348. Published online Oct 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i38.4347