BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Seong Hwan Kim, Jeong Seop Moon, Young Hoon Youn, Ki Myung Lee, Sung Joon Lee 
World J Gastroenterol 17(31):3575-3579. Published online Aug 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i31.3575
Wan Sik Lee, Jin Woong Cho, Young Dae Kim, Kyu Jong Kim, Byung Ik Jang 
World J Gastroenterol 17(31):3585-3590. Published online Aug 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i31.3585
Jun Haeng Lee, Su Jin Hong, Jae Young Jang, Seong Eun Kim, Sang Young Seol 
World J Gastroenterol 17(31):3591-3595. Published online Aug 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i31.3591
Original Article
Brief Article
Mohamad-Iqbal S Miqdady, Wail A Hayajneh, Ruba Abdelhadi, Mark A Gilger 
World J Gastroenterol 17(31):3630-3635. Published online Aug 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i31.3630
Mauricio Venegas, Rodrigo A Villanueva, Katherine González, Javier Brahm 
World J Gastroenterol 17(31):3636-3639. Published online Aug 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i31.3636
Wen-Yi Wu, Xiang-Yang Xue, Zhe-Jing Chen, Shao-Liang Han, Ying-Peng Huang, Li-Fang Zhang, Guan-Bao Zhu, Xian Shen 
World J Gastroenterol 17(31):3645-3651. Published online Aug 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i31.3645
Hoi Man Deon Chong, Fung Yee Janet Lee, Anthony Lo, Chak Man Jimmy Li 
World J Gastroenterol 17(31):3659-3662. Published online Aug 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i31.3659