BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Minireviews
Clinical and Translational Research
Case Control Study
Retrospective Study
Ke-Meng Wang, Shi-Ping Wei, Xiao-Yan Yin, Qing-Ju Meng, Yu-Ming Kong 
World J Clin Cases 10(21):7324-7332. Published online Jul 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i21.7324
Observational Study
Randomized Controlled Trial
Randomized Clinical Trial
Guang Liu, Ling Zhang, Hui-Se Wang, Yi Lin, Hong-Quan Jin, Xiao-Dan Wang, Wei-Na Qiao, Ya-Tao Zhang, Jiao-Qian Sun, Zhi-Na Liu 
World J Clin Cases 10(21):7376-7385. Published online Jul 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i21.7376
Meta-Analysis
Case Report
Kuerbanjiang Abuduxikuer, Lei Wang, Lin Zou, Cui-Yan Cao, Long Yu, Hong-Mei Guo, Xin-Miao Liang, Jian-She Wang, Li Chen 
World J Clin Cases 10(21):7397-7408. Published online Jul 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i21.7397
Anni Wang, Xu Zhang, Kun-Kun Sun, Can Li, Zi-Mu Song, Tao Sun, Feng Wang 
World J Clin Cases 10(21):7438-7444. Published online Jul 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i21.7438
Bernadette Dian Novita, Ari Christy Muliono, Sumi Wijaya, Imelda Theodora, Yudy Tjahjono, Vincentius Diamantino Supit, Vincentius Michael Willianto 
World J Clin Cases 10(21):7451-7458. Published online Jul 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i21.7451
Shuang-Zhu Lin, Hong-Yan Xie, Yan-Lai Qu, Wen Gao, Wan-Qi Wang, Jia-Yi Li, Xiao-Chun Feng, Chun-Quan Jin 
World J Clin Cases 10(21):7517-7522. Published online Jul 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i21.7517
Peng-Xiang Zhao, Rui-Liu Luo, Zheng Dang, You-Bin Wang, Xu-Juan Zhang, Zi-Yi Liu, Xiao-Hu Wen, Meng-Yu Liu, Ming-Zi Zhang, Yao Mawulikplimi Adzavon, Xue-Mei Ma 
World J Clin Cases 10(21):7545-7552. Published online Jul 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i21.7545
Luisa Fernanda Jiménez, Evis Adriana Castellón, Juan David Marenco, José Maria Mejía, Camilo Andrés Rojas, Franklin Torres Jiménez, Linda Coronell, Estefanie Osorio-Llanes, Evelyn Mendoza-Torres 
World J Clin Cases 10(21):7553-7564. Published online Jul 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i21.7553
Letter to the Editor