BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Minireviews
Vijay Chavda, Oliver Siaw, Sanjay Chaudhri, Franscois Runau 
World J Gastrointest Surg 13(7):655-667. Published online Jul 27, 2021. doi: 10.4240/wjgs.v13.i7.655
Vaidota Maksimaityte, Augustinas Bausys, Marius Kryzauskas, Martynas Luksta, Ieva Stundiene, Klaudija Bickaite, Bernardas Bausys, Tomas Poskus, Rimantas Bausys, Kestutis Strupas 
World J Gastrointest Surg 13(7):678-688. Published online Jul 27, 2021. doi: 10.4240/wjgs.v13.i7.678
Retrospective Study
Jun-Nan Gu, Shuang Yao, Ying-Hao Cao, Sheng-He Deng, Fu-Wei Mao, Hong-Yu Jiang, Yang-Ting He, Xin-Ying Li, Song-Qing Ke, Hui-Li Li, Hang Li, Xing-Hua Liu, Hong-Li Liu, Ji-Liang Wang, Ke Wu, Li Liu, Kai-Lin Cai 
World J Gastrointest Surg 13(7):689-701. Published online Jul 27, 2021. doi: 10.4240/wjgs.v13.i7.689
Systematic Reviews
Meta-Analysis