BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Field Of Vision
Mohamed Asrih, Sébastien Lenglet, François Mach, Fabrizio Montecucco 
World J Gastroenterol 19(3):328-330. Published online Jan 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i3.328
Review
Original Article
Jong Young Choi, Seung Won Jung, Hee Yeon Kim, Myungshin Kim, Yonggoo Kim, Dong Goo Kim, Eun-Jee Oh 
World J Gastroenterol 19(3):339-346. Published online Jan 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i3.339
Brief Article
Kenneth Thorsen, Jon Arne Søreide, Jan Terje Kvaløy, Tom Glomsaker, Kjetil Søreide 
World J Gastroenterol 19(3):347-354. Published online Jan 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i3.347
Nazif Zeybek, Hakan Dede, Deniz Balci, Ali Kagan Coskun, Ismail Hakki Ozerhan, Subutay Peker, Yusuf Peker 
World J Gastroenterol 19(3):355-361. Published online Jan 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i3.355
Masaki Sanaka, Yoshihisa Urita, Takatsugu Yamamoto, Tsuguru Shirai, Satoshi Kimura, Hitoshi Aoyagi, Yasushi Kuyama 
World J Gastroenterol 19(3):362-365. Published online Jan 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i3.362
Sung Hoon Choi, Gi Hong Choi, Seung Up Kim, Jun Yong Park, Dong Jin Joo, Man Ki Ju, Myoung Soo Kim, Jin Sub Choi, Kwang Hyub Han, Soon Il Kim 
World J Gastroenterol 19(3):366-374. Published online Jan 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i3.366
Ming-Xin Pan, Ze-Sheng Jiang, Yuan Cheng, Xiao-Ping Xu, Zhi Zhang, Jia-Sheng Qin, Guo-Lin He, Ting-Cheng Xu, Chen-Jie Zhou, Hai-Yan Liu, Yi Gao 
World J Gastroenterol 19(3):394-398. Published online Jan 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i3.394
Case Report
Su Young Kim, Seung-Hee Han, Kyung Han Kim, Sang Ock Kim, Sang-Young Han, Sung-Wook Lee, Yang Hyun Baek 
World J Gastroenterol 19(3):411-414. Published online Jan 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i3.411
Letters To The Editor
Gabriella Canavese, Gabrio Bassotti, Marco Astegiano, Isabella Castellano, Paola Cassoni, Anna Sapino, Vincenzo Villanacci 
World J Gastroenterol 19(3):426-428. Published online Jan 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i3.426