BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Frontier
Andrew Hendifar, Rasaq Akinsola, Hayato Muranaka, Arsen Osipov, Shant Thomassian, Natalie Moshayedi, Julianne Yang, Jonathan Jacobs, Suzanne Devkota, Neil Bhowmick, Jun Gong 
World J Gastrointest Oncol 14(7):1218-1226. Published online Jul 15, 2022. doi: 10.4251/wjgo.v14.i7.1218
Minireviews
Basic Study
Xi Wang, Cheng-Sheng Zhang, Xu-Yuan Dong, Yuan Hu, Bao-Jun Duan, Jun Bai, Yin-Ying Wu, Lin Fan, Xin-Hua Liao, Ye Kang, Peng Zhang, Meng-Yang Li, Jiao Xu, Zhi-Jun Mao, Hui-Tong Liu, Xiao-Long Zhang, Li-Fei Tian, En-Xiao Li 
World J Gastrointest Oncol 14(7):1252-1264. Published online Jul 15, 2022. doi: 10.4251/wjgo.v14.i7.1252
Clinical and Translational Research
Case Control Study
Kazuhisa Takeda, Yu Sawada, Yasuhiro Yabushita, Yuki Honma, Takafumi Kumamoto, Jun Watanabe, Ryusei Matsuyama, Chikara Kunisaki, Toshihiro Misumi, Itaru Endo 
World J Gastrointest Oncol 14(7):1281-1294. Published online Jul 15, 2022. doi: 10.4251/wjgo.v14.i7.1281
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Tiago Cruz Tomás, Inês Eiriz, Marina Vitorino, Rodrigo Vicente, João Gramaça, Alicia Guadalupe Oliveira, Paulo Luz, Mafalda Baleiras, Ana Sofia Spencer, Luísa Leal Costa, Patrícia Liu, Joana Mendonça, Magno Dinis, Teresa Padrão, Marisol Correia, Gonçalo Atalaia, Michelle Silva, Teresa Fiúza 
World J Gastrointest Oncol 14(7):1307-1323. Published online Jul 15, 2022. doi: 10.4251/wjgo.v14.i7.1307
Case Report
Correction