BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Antonio Bove, Filippo Pucciani, Massimo Bellini, Edda Battaglia, Renato Bocchini, Donato Francesco Altomare, Giuseppe Dodi, Guido Sciaudone, Ezio Falletto, Vittorio Piloni, Dario Gambaccini, Vincenzo Bove 
World J Gastroenterol 18(14):1555-1564. Published online Apr 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i14.1555
Topic Highlight
Review
Seng-Kee Chuah, Pin-I Hsu, Keng-Liang Wu, Deng-Chyang Wu, Wei-Chen Tai, Chi-Sin Changchien 
World J Gastroenterol 18(14):1573-1578. Published online Apr 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i14.1573
Original Article
Jun-Li Guo, Shao-Jiang Zheng, Yue-Nan Li, Wei Jie, Xin-Bao Hao, Tian-Fa Li, Li-Ping Xia, Wen-Li Mei, Feng-Ying Huang, Yue-Qiong Kong, Qi-Yi He, Kun Yang, Guang-Hong Tan, Hao-Fu Dai 
World J Gastroenterol 18(14):1602-1609. Published online Apr 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i14.1602
Brief Article
Véronique Vitton, Salah Ezzedine, Jean-Michel Gonzalez, Mohamed Gasmi, Jean-Charles Grimaud, Marc Barthet 
World J Gastroenterol 18(14):1610-1615. Published online Apr 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i14.1610
Evangelista Sagnelli, Tommaso Stroffolini, Alfonso Mele, Michele Imparato, Caterina Sagnelli, Nicola Coppola, Piero Luigi Almasio 
World J Gastroenterol 18(14):1616-1621. Published online Apr 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i14.1616
Tiziana Larussa, Evelina Suraci, Immacolata Nazionale, Isabella Leone, Tiziana Montalcini, Ludovico Abenavoli, Maria Imeneo, Arturo Pujia, Francesco Luzza 
World J Gastroenterol 18(14):1622-1627. Published online Apr 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i14.1622
Case Report
Letters To The Editor