BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Antonio Bove, Filippo Pucciani, Massimo Bellini, Edda Battaglia, Renato Bocchini, Donato Francesco Altomare, Giuseppe Dodi, Guido Sciaudone, Ezio Falletto, Vittorio Piloni, Dario Gambaccini, Vincenzo Bove 
World J Gastroenterol 18(14):1555-1564. Published online Apr 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i14.1555
Topic Highlight
Marta Herreros-Villanueva, Elizabeth Hijona, Angel Cosme, Luis Bujanda 
World J Gastroenterol 18(14):1565-1572. Published online Apr 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i14.1565
Review
Seng-Kee Chuah, Pin-I Hsu, Keng-Liang Wu, Deng-Chyang Wu, Wei-Chen Tai, Chi-Sin Changchien 
World J Gastroenterol 18(14):1573-1578. Published online Apr 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i14.1573
Original Article
Sébastien AB Roy, Marie-Josée Langlois, Julie C Carrier, François Boudreau, Nathalie Rivard, Nathalie Perreault 
World J Gastroenterol 18(14):1579-1589. Published online Apr 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i14.1579
Jun-Li Guo, Shao-Jiang Zheng, Yue-Nan Li, Wei Jie, Xin-Bao Hao, Tian-Fa Li, Li-Ping Xia, Wen-Li Mei, Feng-Ying Huang, Yue-Qiong Kong, Qi-Yi He, Kun Yang, Guang-Hong Tan, Hao-Fu Dai 
World J Gastroenterol 18(14):1602-1609. Published online Apr 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i14.1602
Brief Article
Véronique Vitton, Salah Ezzedine, Jean-Michel Gonzalez, Mohamed Gasmi, Jean-Charles Grimaud, Marc Barthet 
World J Gastroenterol 18(14):1610-1615. Published online Apr 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i14.1610
Evangelista Sagnelli, Tommaso Stroffolini, Alfonso Mele, Michele Imparato, Caterina Sagnelli, Nicola Coppola, Piero Luigi Almasio 
World J Gastroenterol 18(14):1616-1621. Published online Apr 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i14.1616
Tiziana Larussa, Evelina Suraci, Immacolata Nazionale, Isabella Leone, Tiziana Montalcini, Ludovico Abenavoli, Maria Imeneo, Arturo Pujia, Francesco Luzza 
World J Gastroenterol 18(14):1622-1627. Published online Apr 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i14.1622
Rita J Gustafsson, Bodil Ohlsson, Cecilia Benoni, Bengt Jeppsson, Crister Olsson 
World J Gastroenterol 18(14):1628-1634. Published online Apr 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i14.1628
Chi-Ming Liu, Chung-Te Hsu, Chung-Yi Li, Chu-Chieh Chen, Meng-Lun Liu, Jorn-Hon Liu 
World J Gastroenterol 18(14):1652-1659. Published online Apr 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i14.1652
Lung-Sheng Lu, Keng-Liang Wu, Yi-Chun Chiu, Ming-Tzung Lin, Tsung-Hui Hu, King-Wah Chiu 
World J Gastroenterol 18(14):1660-1663. Published online Apr 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i14.1660
Zhi-Yong Dong, Guan-Liang Wang, Xing Liu, Jia Liu, De-Zeng Zhu, Chang-Quan Ling 
World J Gastroenterol 18(14):1689-1694. Published online Apr 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i14.1689
Case Report
Letters To The Editor
Georgios N Kalambokis, Athanasia Mouzaki, Maria Rodi, Epameinondas V Tsianos 
World J Gastroenterol 18(14):1700-1702. Published online Apr 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i14.1700