BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Opinion Review
Review
Case Control Study
Xiang-Dong Du, Zhe Li, Nian Yuan, Ming Yin, Xue-Li Zhao, Xiao-Li Lv, Si-Yun Zou, Jun Zhang, Guang-Ya Zhang, Chuan-Wei Li, Hui Pan, Li Yang, Si-Qi Wu, Yan Yue, Yu-Xuan Wu, Xiang-Yang Zhang 
World J Psychiatry 12(9):1169-1182. Published online Sep 19, 2022. doi: 10.5498/wjp.v12.i9.1169
Observational Study
Systematic Reviews
Gayathri Delanerolle, Yu-Tian Zeng, Peter Phiri, Thuan Phan, Nicola Tempest, Paula Busuulwa, Ashish Shetty, Vanessa Raymont, Shanaya Rathod, Jian-Qing Shi, Dharani K Hapangama 
World J Psychiatry 12(9):1233-1254. Published online Sep 19, 2022. doi: 10.5498/wjp.v12.i9.1233
Letter to the Editor
Angelo Emilio Claro, Clelia Palanza, Marianna Mazza, Alessandro Rizzi, Linda Tartaglione, Giuseppe Marano, Giovanna Muti-Schuenemann, Marta Rigoni, Paola Muti, Alfredo Pontecorvi, Luigi Janiri, Gabriele Sani, Dario Pitocco 
World J Psychiatry 12(9):1264-1267. Published online Sep 19, 2022. doi: 10.5498/wjp.v12.i9.1264