BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Fillipe Dantas Pinheiro, Adriano Fernandes Teixeira, Breno Bittencourt de Brito, Filipe Antônio França da Silva, Maria Luísa Cordeiro Santos, Fabrício Freire de Melo 
World J Clin Oncol 11(5):250-259. Published online May 24, 2020. doi: 10.5306/wjco.v11.i5.250
Minireviews
Retrospective Cohort Study
Ga-Jing Kee, Ryan Ying-Cong Tan, Sultana Rehena, Joycelyn Jie-Xin Lee, Ma Wai-Wai Zaw, Wei-Xiang Lian, Joe Yeong, Su-Ming Tan, Swee-Ho Lim, Benita Kiat-Tee Tan, Yoon-Sim Yap, Rebecca Alexandra Dent, Fuh-Yong Wong, Guek-Eng Lee 
World J Clin Oncol 11(5):283-293. Published online May 24, 2020. doi: 10.5306/wjco.v11.i5.283
Systematic Reviews