BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Yang-Che Kuo, Lo-Yip Yu, Horng-Yuan Wang, Ming-Jen Chen, Ming-Shiang Wu, Chun-Jen Liu, Ying-Chun Lin, Shou-Chuan Shih, Kuang-Chun Hu 
World J Gastrointest Oncol 14(1):55-74. Published online Jan 15, 2022. doi: 10.4251/wjgo.v14.i1.55
Minireviews
Barbara Uhl, Katharina T Prochazka, Karoline Fechter, Katrin Pansy, Hildegard T Greinix, Peter Neumeister, Alexander JA Deutsch 
World J Gastrointest Oncol 14(1):153-162. Published online Jan 15, 2022. doi: 10.4251/wjgo.v14.i1.153
Nikolaos Charalampakis, Sergios Tsakatikas, Dimitrios Schizas, Stylianos Kykalos, Maria Tolia, Rodanthi Fioretzaki, Georgios Papageorgiou, Ioannis Katsaros, Ahmed Adel Fouad Abdelhakeem, Matheus Sewastjanow-Silva, Jane E Rogers, Jaffer A Ajani 
World J Gastrointest Oncol 14(1):181-202. Published online Jan 15, 2022. doi: 10.4251/wjgo.v14.i1.181
Basic Study
Wei Zheng, Guo-Liang Shen, Ke-Yang Xu, Qiao-Qiao Yin, Tian-Chen Hui, Zhe-Wen Zhou, Cheng-An Xu, Shou-Hao Wang, Wen-Hao Wu, Ling-Fei Shi, Hong-Ying Pan 
World J Gastrointest Oncol 14(1):253-264. Published online Jan 15, 2022. doi: 10.4251/wjgo.v14.i1.253
Retrospective Study
Hai-Ling Wang, Xue-Ke Zhao, Fu-You Zhou, Xin Song, Liu-Yu Li, Gai-Rong Huang, Qi-De Bao, Ling-Ling Lei, Hai-Jun Yang, Li Li, Rui-Hua Xu, Ai-Li Li, Xian-Zeng Wang, Wen-Li Han, Jing-Li Ren, Li-Dong Wang 
World J Gastrointest Oncol 14(1):265-277. Published online Jan 15, 2022. doi: 10.4251/wjgo.v14.i1.265
Observational Study
Prospective Study
Ramón Cantero-Cid, Karla Marina Montalbán-Hernández, Jenny Guevara, Alejandro Pascual-Iglesias, Elisa Pulido, José Carlos Casalvilla, Cristóbal Marcano, Cristina Barragán Serrano, Jaime Valentín, Gloria Cristina Bonel-Pérez, José Avendaño-Ortiz, Verónica Terrón, Roberto Lozano-Rodríguez, Alejandro Martín-Quirós, Elvira Marín, Eva Pena, Laura Guerra-Pastrián, Eduardo López-Collazo, Luis Augusto Aguirre 
World J Gastrointest Oncol 14(1):295-318. Published online Jan 15, 2022. doi: 10.4251/wjgo.v14.i1.295
Randomized Controlled Trial
Systematic Reviews
Meta-Analysis
Letter to the Editor
Si-Qin Wang, Chu-Xing Chai, Bi-Rong Wang, Feng Zhu, Dan Shang, Min Li 
World J Gastrointest Oncol 14(1):362-365. Published online Jan 15, 2022. doi: 10.4251/wjgo.v14.i1.362