BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Review
Sofia Kartsoli, Christina E Kostara, Vasilis Tsimihodimos, Eleni T Bairaktari, Dimitrios K Christodoulou 
World J Hepatol 12(8):436-450. Published online Aug 27, 2020. doi: 10.4254/wjh.v12.i8.436
MINIREVIEWS
Areti Sofogianni, Athanasios Filippidis, Lampros Chrysavgis, Konstantinos Tziomalos, Evangelos Cholongitas 
World J Hepatol 12(8):493-505. Published online Aug 27, 2020. doi: 10.4254/wjh.v12.i8.493
Meta-Analysis
Case Report
Letters to the Editor