BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Matheus Deroco Veloso da Silva, Maiara Piva, Geovana Martelossi-Cebinelli, Mariana Stinglin Rosa Ribas, Beatriz Hoffmann Salles Bianchini, Olivia K Heintz, Rubia Casagrande, Waldiceu A Verri Jr 
World J Stem Cells 15(12):1035-1062. Published online Dec 26, 2023. doi: 10.4252/wjsc.v15.i12.1035
Randomized Controlled Trial
Cong-Zi Wu, Zhen-Yu Shi, Zhen Wu, Wen-Jun Lin, Wei-Bo Chen, Xue-Wen Jia, Si-Cheng Xiang, Hui-Hui Xu, Qin-Wen Ge, Kai-Ao Zou, Xu Wang, Jia-Li Chen, Ping-Er Wang, Wen-Hua Yuan, Hong-Ting Jin, Pei-Jian Tong 
World J Stem Cells 15(12):1063-1076. Published online Dec 26, 2023. doi: 10.4252/wjsc.v15.i12.1063
Basic Study
Ejlal Abu-El-Rub, Fatimah Almahasneh, Ramada R Khasawneh, Ayman Alzu'bi, Doaa Ghorab, Rawan Almazari, Huthaifa Magableh, Ahmad Sanajleh, Haitham Shlool, Mohammad Mazari, Noor S Bader, Joud Al-Momani 
World J Stem Cells 15(12):1093-1103. Published online Dec 26, 2023. doi: 10.4252/wjsc.v15.i12.1093