BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Ekaterina Olegovna Ignatova, Evgenii Kozlov, Maxim Ivanov, Vladislav Mileyko, Sofia Menshikova, Henian Sun, Mikhail Fedyanin, Alexey Tryakin, Ivan Stilidi 
World J Gastrointest Oncol 14(3):628-645. Published online Mar 15, 2022. doi: 10.4251/wjgo.v14.i3.628
Basic Study
Li-Ping Ye, Xin-Li Mao, Xian-Bin Zhou, Yi Wang, Shi-Wen Xu, Sai-Qin He, Zi-Liang Qian, Xiao-Gang Zhang, Li-Juan Zhai, Jin-Bang Peng, Bin-Bin Gu, Xiu-Xiu Jin, Ya-Qi Song, Shao-Wei Li 
World J Gastrointest Oncol 14(3):690-702. Published online Mar 15, 2022. doi: 10.4251/wjgo.v14.i3.690
Retrospective Study
Gabriella Rossi, Luisa Altabella, Nicola Simoni, Giulio Benetti, Roberto Rossi, Martina Venezia, Salvatore Paiella, Giuseppe Malleo, Roberto Salvia, Stefania Guariglia, Claudio Bassi, Carlo Cavedon, Renzo Mazzarotto 
World J Gastrointest Oncol 14(3):703-715. Published online Mar 15, 2022. doi: 10.4251/wjgo.v14.i3.703
Kai Sun, Charisma Mylavarapu, Aubrey Crenshaw, Yuqi Zhang, Enshuo Hsu, Jiaqiong Xu, Marilyn Niravath, Stephen L Jones, Adriana Ordonez, Maen Abdelrahim 
World J Gastrointest Oncol 14(3):716-723. Published online Mar 15, 2022. doi: 10.4251/wjgo.v14.i3.716
Systematic Reviews
Letter to the Editor