BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Retrospective Study
Observational Study
Eleonora Sofie van Tuyll van Serooskerken, Gabriele Gallo, Bas L Weusten, Jessie Westerhof, Lodewijk AA Brosens, Sander Zwaveling, Jetske Ruiterkamp, Jan BF Hulscher, Hubertus GM Arets, Arnold JN Bittermann, David C van der Zee, Stefaan HAJ Tytgat, Maud YA Lindeboom 
World J Gastrointest Endosc 15(9):553-563. Published online Sep 16, 2023. doi: 10.4253/wjge.v15.i9.553
Prospective Study
Yi-Fei Huang, Sheng-Juan Hu, Yang Bu, Yi-Ling Li, Yan-Hong Deng, Jian-Ping Hu, Shao-Qi Yang, Qian Shen, Mark McAlindon, Rui-Chun Shi, Xiao-Qin Li, Tie-Ying Song, Hai-Long Qi, Tai-Wei Jiao, Meng-Yuan Liu, Fang He, Jun Zhu, Bin Ma, Xiao-Bin Yu, Jian-Yang Guo, Yue-Hua Yu, Hai-Jiang Yong, Wen-Tun Yao, Ting Ye, Hua Wang, Wen-Fu Dong, Jian-Guo Liu, Qiang Wei, Jing Tian, Xiao-Guo Li, Xavier Dray, Xiao-Long Qi 
World J Gastrointest Endosc 15(9):564-573. Published online Sep 16, 2023. doi: 10.4253/wjge.v15.i9.564
Meta-Analysis