BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Minireviews
Retrospective Study
Li He, Wan-Sheng Ji, Hai-Long Jin, Wen-Jing Lu, Yuan-Yuan Zhang, Hua-Guang Wang, Yu-Yu Liu, Shuang Qiu, Meng Xu, Zi-Peng Lei, Qian Zheng, Xiao-Li Yang, Qing Zhang 
World J Gastroenterol 30(21):2763-2776. Published online Jun 7, 2024. doi: 10.3748/wjg.v30.i21.2763
Observational Study
Basic Study
Fabien Rondepierre, Maëva Meynier, Johan Gagniere, Vincent Deneuvy, Anissa Deneuvy, Gwenaelle Roche, Elodie Baudu, Bruno Pereira, Richard Bonnet, Nicolas Barnich, Frédéric Antonio Carvalho, Denis Pezet, Mathilde Bonnet, Isabelle Jalenques 
World J Gastroenterol 30(21):2817-2826. Published online Jun 7, 2024. doi: 10.3748/wjg.v30.i21.2817
Letter to the Editor