BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Minireviews
Retrospective Study
Observational Study
Christoforos D Giannaki, Michael Hadjigavriel, Akis Lazarou, Aristos Michael, Loukas Damianou, Efthimios Atmatzidis, Ioannis Stefanidis, Georgios M Hadjigeorgiou, Giorgos K Sakkas, Marios Pantzaris 
World J Nephrol 6(5):236-242. Published online Sep 6, 2017. doi: 10.5527/wjn.v6.i5.236