BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Topic Highlight
Mercy Wakili Isichei, Bashiru Omeiza Ismaila 
World J Obstet Gynecol 2(3):37-41. Published online Aug 10, 2013. doi: 10.5317/wjog.v2.i3.37
Minireview
Vicentia C Harizopoulou, Panagiotis Tsiartas, Dimitrios G Goulis, Dimitrios Vavilis, Grigorios Grimbizis, Theodoros D Theodoridis, Basil C Tarlatzis 
World J Obstet Gynecol 2(3):42-46. Published online Aug 10, 2013. doi: 10.5317/wjog.v2.i3.42
Panagiotis I Mourmouris, Andreas Skolarikos, Iraklis C Mitsogiannis, Vasileios Migdalis, Athanasios G Papatsoris 
World J Obstet Gynecol 2(3):47-52. Published online Aug 10, 2013. doi: 10.5317/wjog.v2.i3.47
Brief Article
Kimon Chatzistamatiou, Taxiarchis Katsamagas, Menelaos Zafrakas, Konstantia Zachou, Anastasia Orologa, Fani Fitsiou, Thomas Theodoridis, Theocharis Konstantinidis, Theodoros C Konstantinidis, Theodoros Agorastos 
World J Obstet Gynecol 2(3):53-61. Published online Aug 10, 2013. doi: 10.5317/wjog.v2.i3.53