BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Manhua Zhang, Haiyang Zhang, Yan Li, Wenqian Qi, Xu Wang, Jiangbin Wang. Inhibitory effect of Lactobacillus acidophilus on Helicobacter hepaticus in vitroWorld Journal of Microbiology and Biotechnology 2013; 29(3): 499 doi: 10.1007/s11274-012-1203-2
2
Ke-Xia Wang, Xue-Feng Wang. Cloning and sequencing of cagA gene fragment of <italic>Helicobacter pylori</italic> with coccoid formWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(23): 3511-3513 doi: 10.3748/wjg.v10.i23.3511
3
Yong-Li Yao, Bo Xu, Yu-Gang Song, Wan-Dai Zhang. Overexpression of cyclin E in Mongolian gerbil with <italic>Helicobacter pylori-</italic> induced gastric precancerosisWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(1): 60-63 doi: 10.3748/wjg.v8.i1.60
4
Ke-Xia Wang, Lin Chen. <italic>Helicobacter pylori</italic> L-form and patients with chronic gastritisWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(9): 1306-1309 doi: 10.3748/wjg.v10.i9.1306
5
Wan-Sheng Ji, Jia-Lu Hu, Jun-Wen Qiu, Dao-Rong Peng, Bing-Long Shi, Shao-Juan Zhou, Kai-Chun Wu, Dai-Ming Fan. Polymorphism of flagellin A gene in <i>Helicobacter pylori</i>World Journal of Gastroenterology 2001; 7(6): 783-787 doi: 10.3748/wjg.v7.i6.783
6
Jing Lan, Yong-Yan Xiong, Yi-Xian Lin, Bi-Cheng Wang, Ling-Ling Gong, Hui-Sen Xu, Guang-Song Guo. <i>Helicobacter pylori</i> infection generated gastric cancer through p53-Rb tumor-suppressor system mutation and telomerase reactivationWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(1): 54-58 doi: 10.3748/wjg.v9.i1.54
7
Xiao-Feng Liu, Jia-Lu Hu, Qi-Zheng Quan, Zi-Qin Sun, Yao-Jun Wang, Feng Qi. Systemic immune responses to oral administration of recombinant attenuated <italic>Salmonella typhimurium</italic> expressing <italic>Helicobacter pylori</italic> urease in miceWorld Journal of Gastroenterology 2005; 11(14): 2154-2156 doi: 10.3748/wjg.v11.i14.2154
8
Zhong Zhang, Yuan Yuan, Hua Gao, Ming Dong, Lan Wang, Yue-Hua Gong. Apoptosis, proliferation and <i>p</i>53 gene expression of <i>H. pylori</i> associated gastric epithelial lesionsWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(6): 779-782 doi: 10.3748/wjg.v7.i6.779
9
Hai-Feng Liu, Wei-Wen Liu, Guo-An Wang, Xiao-Chun Teng. Effect of <italic>Helicobacter pylori</italic> infection on Bax protein expression in patients with gastric precancerous lesionsWorld Journal of Gastroenterology 2005; 11(37): 5899-5901 doi: 10.3748/wjg.v11.i37.5899
10
Yang Bai, Liang-Ren Li, Ji-De Wang, Ye Chen, Jian-Feng Jin, Zhao-Shan Zhang, Dian-Yuan Zhou, Ya-Li Zhang. Expression of <italic>Helicobacter pylori</italic> Hsp60 protein and its immunogenicityWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(12): 2711-2714 doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2711
11
Antonella Battisti, Paola Morici, Francesco Ghetti, Antonella Sgarbossa. Spectroscopic characterization and fluorescence imaging of Helicobacter pylori endogenous porphyrinsBiophysical Chemistry 2017; 229: 19 doi: 10.1016/j.bpc.2017.05.010
12
Jian-Min Ren, Quan-Ming Zou, Fu-Kun Wang, Qiang He, Wei Chen, Wen-Kun Zen. PELA microspheres loaded <italic>H. pylori</italic> lysates and their mucosal immune responseWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(6): 1098-1102 doi: 10.3748/wjg.v8.i6.1098
13
Yang Bai, Ya-Li Zhang, Jian-Feng Jin, Ji-De Wang, Zhao-Shan Zhang, Dian-Yuan Zhou. Recombinant <italic>Helicobacter pylori</italic> catalaseWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(5): 1119-1122 doi: 10.3748/wjg.v9.i5.1119
14
Yung-Chih Lai, Jyh-Chin Yang, Shih-Hung Huang. Pre-treatment urea breath test results predict the efficacy of <i>Helicobacter pylori</i> eradication therapy in patients with active duodenal ulcersWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(7): 991-994 doi: 10.3748/wjg.v10.i7.991
15
Bulent Sivri. Trends in peptic ulcer pharmacotherapyFundamental and Clinical Pharmacology 2004; 18(1): 23 doi: 10.1111/j.1472-8206.2004.00203.x
16
Dalia M. Badary, Mohammed Zakaria Ali Abu Rahma, Ahmed M. Ashmawy, Mohamed Z. Hafez. H. pylori infection increases gastric mucosal COX2 and mTOR expression in chronic gastritis: Implications for cancer progression?Pathophysiology 2017; 24(3): 205 doi: 10.1016/j.pathophys.2017.05.004
17
Ke-Xia Wang, Chao-Pin Li, Yu-Bao Cui, Ye Tian, Qing-Gui Yang. L-forms of <italic>H. pylori</italic>World Journal of Gastroenterology 2003; 9(3): 525-528 doi: 10.3748/wjg.v9.i3.525
18
Wen Qiao, Jia-Lu Hu, Bing Xiao, Kai-Chun Wu, Dao-Rong Peng, John C Atherton, Hui Xue. cagA and vacA genotype of <italic>Helicobacter pylori</italic> associated with gastric diseases in Xi&rsquo;an areaWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(8): 1762-1766 doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1762
19
Ke-Xia Wang, Xue-Feng Wang, Jiang-Long Peng, Yu-Bao Cui, Jian Wang, Chao-Pin Li. Detection of serum anti-<italic>Helicobacter pylori</italic> immunoglobulin G in patients with different digestive malignant tumorsWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(11): 2501-2504 doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2501
20
Maryam Hajrezaie, Shahram Golbabapour, Pouya Hassandarvish, Nura Suleiman Gwaram, A. Hamid A. Hadi, Hapipah Mohd Ali, Nazia Majid, Mahmood Ameen Abdulla, David D. Roberts. Acute Toxicity and Gastroprotection Studies of a New Schiff Base Derived Copper (II) Complex against Ethanol-Induced Acute Gastric Lesions in RatsPLoS ONE 2012; 7(12): e51537 doi: 10.1371/journal.pone.0051537
21
Xiao-Ping Zhang, Wei-Hong Wang, Yu Tian, Wen Gao, Jiang Li. Aspirin increases susceptibility of Helicobacter pylori to metronidazole by augmenting endocellular concentrations of antimicrobialsWorld Journal of Gastroenterology 2009; 15(8): 919-926 doi: 10.3748/wjg.15.919
22
Shi-Ying Xuan, Ning Li, Xin Qiang, Rong-Rong Zhou, Yong-Xin Shi, Wen-Jie Jiang. Helicobacter infection in hepatocellular carcinoma tissueWorld Journal of Gastroenterology 2006; 12(15): 2335-2340 doi: 10.3748/wjg.v12.i15.2335
23
Majid Eslami, Bahman Yousefi, Parviz Kokhaei, Ali Jazayeri Moghadas, Bizhan Sadighi Moghadam, Vahid Arabkari, Zohreh Niazi. Are probiotics useful for therapy of Helicobacter pylori diseases?Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases 2019; 64: 99 doi: 10.1016/j.cimid.2019.02.010
24
Xiao-Lin Guo, Li-Er Wang, Shu-Yan Du, Chen-Ling Fan, Li Li, Peng Wang, Yuan Yuan. Association of cyclooxygenase-2 expression with <italic>Hp-cagA</italic> infection in gastric cancerWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(2): 246-249 doi: 10.3748/wjg.v9.i2.246
25
Gui-Fang Yang, Chang-Sheng Deng, Yong-Yan Xiong, Ling-Ling Gong, Bi-Cheng Wang, Jun Luo. Expression of nuclear factor-kappa B and target genes in gastric precancerous lesions and adenocarcinoma: Association with <i>Helicobactor pylori</i> cagA (+) infectionWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(4): 491-496 doi: 10.3748/wjg.v10.i4.491
26
Yang Bai, Ya-Li Zhang, Ye Chen, Jian-Feng Jin, Zhao-Shan Zhang, Dian-Yuan Zhou. Cloning and expression and immunogenicity of <italic>Helicobacter pylori</italic> BabA<sub>2</sub> geneWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(17): 2560-2562 doi: 10.3748/wjg.v10.i17.2560
27
Yong-Li Yang, Bo Xu, Yu-Gang Song, Wan-Dai Zhang. Overexpression of c-fos in <italic>Helicobacter pylori</italic>-induced gastric precancerosis of Mongolian gerbilWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(3): 521-524 doi: 10.3748/wjg.v9.i3.521
28
Huan-Jian Lin, Jing Xue, Yang Bai, Ji-De Wang, Ya-Li Zhang, Dian-Yuan Zhou. Pathogenicty and immune prophylaxis of cag pathogenicity island gene knockout homogenic mutantsWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(22): 3289-3291 doi: 10.3748/wjg.v10.i22.3289
29
Chao Wu, Quan-Ming Zou, Hong Guo, Xiao-Peng Yuan, Wei-Jun Zhang, Dong-Shui Lu, Xu-Hu Mao. Expression, purification and immuno-characteristics of recombination UreB protein of <i>H. pylori</i>World Journal of Gastroenterology 2001; 7(3): 389-393 doi: 10.3748/wjg.v7.i3.389
30
Hong Cheng, Jun Wang, Chuan-Shan Zhang, Pei-Song Yan, Xiao-Hui Zhang, Pei-Zhen Hu, Fu-Cheng Ma. Clinicopathologic study of mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma in gastroscopic biopsyWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(6): 1270-1272 doi: 10.3748/wjg.v9.i6.1270