Liver Cancer
Copyright ©2006 Baishideng Publishing Group Co., Limited. All rights reserved.
World J Gastroenterol. Apr 21, 2006; 12(15): 2335-2340
Published online Apr 21, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i15.2335
Helicobacter infection in hepatocellular carcinoma tissue
Shi-Ying Xuan, Ning Li, Xin Qiang, Rong-Rong Zhou, Yong-Xin Shi, Wen-Jie Jiang
Shi-Ying Xuan, Ning Li, Rong-Rong Zhou, Qingdao Municipal Hospital Affiliated to School of Medicine, Qingdao University, Qingdao 266021, Shandong Province, China
Xin Qiang, Wen-Jie Jiang, Yong-Xin Shi, Department of Microbiology, School of Medicine, Qingdao University, Qingdao 266021, Shandong Province, China
Supported by the Natural Science Foundation of Qingdao, No. 03-2-jz-13
Correspondence to: Xin Qiang, Department of Microbiology, School of Medicine, Qingdao University, Qingdao 266021, Shandong Province, China. qx51322@yahoo.com.cn
Telephone: +86-532-88665937
Received: September 23, 2005
Revised: October 2, 2005
Accepted: October 26, 2005
Published online: April 21, 2006
Core Tip