BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wang X, Lan M, Shi YQ, Lu J, Zhong Y-, Wu HP, Zai HH, Ding J, Wu KC, Pan BR, Jin JP, Fan DM. Differential display of vincristine-resistance-related genes in gastric cancer SGC7901 cell. World J Gastroenterol 2002; 8(1): 54-59 [PMID: 11833071 DOI: 10.3748/wjg.v8.i1.54]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v8/i1/54.htm
Number Citing Articles
1
Yongquan Shi, Huihong Zhai, Xin Wang, Zheyi Han, Changjiang Liu, Mei Lan, Jingping Du, Changcun Guo, Yumei Zhang, Kaichun Wu, Daiming Fan. Ribosomal proteins S13 and L23 promote multidrug resistance in gastric cancer cells by suppressing drug-induced apoptosisExperimental Cell Research 2004; 296(2): 337 doi: 10.1016/j.yexcr.2004.02.009
2
Jie Yan, Ya-Fei Mao. Construction of a prokaryotic expression system of <i>vacA</i> gene and detection of <i>vacA</i> gene, VacA protein in <i>Helicobacter pylori</i> isolates and ant-VacA antibody in patients&rsquo; seraWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(7): 985-990 doi: 10.3748/wjg.v10.i7.985
3
Jia-Ren Liu, Bao-Feng Yang, Bing-Qing Chen, Yan-Mei Yang, Hong-Wei Dong, You-Qiang Song. Inhibition of &beta;-ionone on SGC-7901 cell proliferation and upregulation of metalloproteinases-1 and -2 expressionWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(2): 167-171 doi: 10.3748/wjg.v10.i2.167
4
Yawen Gou, Yongquan Shi, Yafei Zhang, Yongzhan Nie, Jingbo Wang, Jiugang Song, Haifeng Jin, Lijie He, Liucun Gao, Lijuan Qiao, Kaichun Wu, Daiming Fan. Ribosomal protein L6 promotes growth and cell cycle progression through upregulating cyclin E in gastric cancer cellsBiochemical and Biophysical Research Communications 2010; 393(4): 788 doi: 10.1016/j.bbrc.2010.02.083
5
Jie Yan, Yuan Wang, Shi-He Shao, Ya-Fei Mao, Hua-Wen Li, Yi-Hui Luo. Construction of prokaryotic expression system of 2 148-bp fragment from <italic>cagA</italic> gene and detection of <italic>cagA</italic> gene, CagA protein in <italic>Helicobacter pylori</italic> isolates and its antibody in sera of patientsWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(8): 1183-1190 doi: 10.3748/wjg.v10.i8.1183
6
Ya-Fei Mao, Jie Yan, Li-Wei Li, Shu-Ping Li. Construction of <italic>hpaA</italic> gene from a clinical isolate of <italic>Helicobacter pylori</italic> and identification of fusion proteinWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(7): 1529-1536 doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1529
7
Lin Xia, Dexin Zhang, Rui Du, Yanglin Pan, Lina Zhao, Shiren Sun, Liu Hong, Jie Liu, Daiming Fan. miR-15b and miR-16 modulate multidrug resistance by targeting BCL2 in human gastric cancer cellsInternational Journal of Cancer 2008; 123(2): 372 doi: 10.1002/ijc.23501
8
O. Uziel, N. Yosef, R. Sharan, E. Ruppin, M. Kupiec, M. Kushnir, E. Beery, T. Cohen-Diker, J. Nordenberg, M. Lahav. The effects of telomere shortening on cancer cells: A network model of proteomic and microRNA analysisGenomics 2015; 105(1): 5 doi: 10.1016/j.ygeno.2014.10.013
9
Yan Zhao, Kun Wu, Wei Xia, Yu-Juan Shan, Li-Jie Wu, Wei-Ping Yu. The effects of vitamin E succinate on the expression of <italic>c-jun</italic> gene and protein in human gastric cancer SGC-7901 cellsWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(5): 782-786 doi: 10.3748/wjg.v8.i5.782
10
Gang-Shi Wang, Meng-Wei Wang, Ben-Yan Wu, Wei-Di You, Xin-Yan Yang. A novel gene, <i>GCRG224</i>, is differentially expressed in human gastric mucosaWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(1): 30-34 doi: 10.3748/wjg.v9.i1.30
11
Raul Fechete, Susanne Barth, Tsviya Olender, Andreea Munteanu, Andreas Bernthaler, Aron Inger, Paul Perco, Arno Lukas, Doron Lancet, Jindrich Cinatl Jr., Martin Michaelis, Bernd Mayer. Synthetic lethal hubs associated with vincristine resistant neuroblastomaMol. BioSyst. 2011; 7(1): 200 doi: 10.1039/C0MB00082E
12
Jie Yan, Shao-Hui Liang, Ya-Fei Mao, Li-Wei Li, Shu-Ping Li. Construction of expression systems for <italic>flaA</italic> and <italic>flaB</italic> genes of <italic>Helicobacter pylori</italic> and determination of immunoreactivity and antigenicity of recombinant proteinsWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(10): 2240-2250 doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2240
13
Chang-Cun Guo, Jie Ding, Bo-Rong Pan, Zhao-Cai Yu, Quan-Li Han, Fan-Ping Meng, Na Liu, Dai-Ming Fan. Development of an oral DNA vaccine against MG7-Ag of gastric cancer using attenuated <italic>salmonella typhimurium</italic> as carrierWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(6): 1191-1195 doi: 10.3748/wjg.v9.i6.1191
14
Juan Ren, Lei Dong, Cang-Bao Xu, Bo-Rong Pan. The role of KDR in the interactions between human gastric carcinoma cell and vascular endothelial cellWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(4): 596-601 doi: 10.3748/wjg.v8.i4.596
15
Ya-Fei Mao, Jie Yan. Construction of prokaryotic expression system of <i>ureB</i> gene from a clinical <i>Helicobacter pylori</i> strain and identification of the recombinant protein immunityWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(7): 977-984 doi: 10.3748/wjg.v10.i7.977
16
Xin Wang, Yuanyuan Lu, Jinghua Yang, Yongquan Shi, Mei Lan, Zhenxiong Liu, Huihong Zhai, Daiming Fan. Identification of triosephosphate isomerase as an anti-drug resistance agent in human gastric cancer cells using functional proteomic analysisJournal of Cancer Research and Clinical Oncology 2008; 134(9): 995 doi: 10.1007/s00432-008-0367-5
17
Kun Wu, Yao Li, Yan Zhao, Yu-Juan Shan, Wei Xia, Wei-Ping Yu, Lan Zhao. Roles of Fas signaling pathway in vitamin E succinate-induced apoptosis in human gastric cancer SGC-7901 cellsWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(6): 982-986 doi: 10.3748/wjg.v8.i6.982
18
Juan Ren, Lei Dong, Cang-Bao Xu, Bo-Rong Pan. Expression of sphingosine kinase gene in the interactions between human gastric carcinoma cell and vascular endothelial cellWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(4): 602-607 doi: 10.3748/wjg.v8.i4.602
19
Kai Li, Yuanyuan Lu, Jie Liang, Guanhong Luo, Gui Ren, Xin Wang, Daiming Fan. RhoE enhances multidrug resistance of gastric cancer cells by suppressing BaxBiochemical and Biophysical Research Communications 2009; 379(2): 212 doi: 10.1016/j.bbrc.2008.12.044
20
Yu-Mei Zhang, Yan-Qiu Zhao, Yang-Lin Pan, Yong-Quan Shi, Xiao-Hang Jin, Hui Yi, Dai-Ming Fan. Effect of ZNRD1 gene antisense RNA on drug resistant gastric cancer cellsWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(5): 894-898 doi: 10.3748/wjg.v9.i5.894
21
Jia-Ren Liu, Bing-Qing Chen, Bao-Feng Yang, Hong-Wei Dong, Chang-Hao Sun, Qi Wang, Guo Song, You-Qiang Song. Apoptosis of human gastric adenocarcinoma cells induced by &beta;-iononeWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(3): 348-351 doi: 10.3748/wjg.v10.i3.348
22
Fang Wang, Ting Li, Bin Zhang, Hong Li, Qiong Wu, Li Yang, Yongzhan Nie, Kaichun Wu, Yongquan Shi, Daiming Fan. MicroRNA-19a/b regulates multidrug resistance in human gastric cancer cells by targeting PTENBiochemical and Biophysical Research Communications 2013; 434(3): 688 doi: 10.1016/j.bbrc.2013.04.010
23
Gang-Shi Wang, Meng-Wei Wang, Ben-Yan Wu, Xiao-Bing Liu, Wei-Di You, Xin-Yan Yang. A gene encoding an apurinic/apyrimidinic endonuclease-like protein is up-regulated in human gastric cancerWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(6): 1196-1201 doi: 10.3748/wjg.v9.i6.1196
24
Xueyan Guo, Yongquan Shi, Yawen Gou, Jipeng Li, Shuang Han, Yanqi Zhang, Jianhua Huo, Xiaoxuan Ning, Li Sun, Yu Chen, Shiren Sun, Daiming Fan. Human ribosomal protein S13 promotes gastric cancer growth through down-regulating p27Kip1Journal of Cellular and Molecular Medicine 2011; 15(2): 296 doi: 10.1111/j.1582-4934.2009.00969.x
25
Jian-Kun Hu, Zhi-Xin Chen, Zong-Guang Zhou, Bo Zhang, Jing Tian, Jia-Ping Chen, Li Wang, Chao-Hua Wang, Hong-Yan Chen, You-Ping Li. Intravenous chemotherapy for resected gastric cancer: meta-analysis of randomized controlled trialsWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(6): 1023-1028 doi: 10.3748/wjg.v8.i6.1023
26
Silvane M.F. Murta, Fernanda B. Nogueira, Paula F. dos Santos, Fernanda M.F. Campos, Caroline Volpe, Daniel B. Liarte, Philippe Nirdé, Christian M. Probst, Marco A. Krieger, Samuel Goldenberg, Alvaro J. Romanha. Differential gene expression in Trypanosoma cruzi populations susceptible and resistant to benznidazoleActa Tropica 2008; 107(1): 59 doi: 10.1016/j.actatropica.2008.04.011
27
Jian-Hua Zhang, Ming-Xi Wan, Jia-Ying Yuan, Bo-Rong Pan. Construction and identification of recombinant vectors carrying herpes simplex virus thymidine kinase and cytokine genes expressed in gastric carcinoma cell line SGC7901World Journal of Gastroenterology 2004; 10(1): 26-30 doi: 10.3748/wjg.v10.i1.26
28
Jie Yan, Yi-Hui Luo, Ya-Fei Mao. Establishment of <i>Helicobacter pylori</i> infection model in Mongolian gerbilsWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(6): 852-855 doi: 10.3748/wjg.v10.i6.852
29
Jia-Ren Liu, Bing-Qing Chen, Yan-Mei Yang, Xuan-Ling Wang, Ying-Ben Xue, Yu-Mei Zheng, Rui-Hai Liu. Effect of apoptosis on gastric adenocarcinoma cell line SGC-7901 induced by <italic>cis</italic>-9, <italic>trans</italic>-11-conjugated linoleic acidWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(6): 999-1004 doi: 10.3748/wjg.v8.i6.999
30
Jing Wu, Yong-Quan Shi, Kai-Chun Wu, De-Xin Zhang, Jing-Hua Yang, Dai-Ming Fan. Angiostatin up-regulation in gastric cancer cell SGC7901 inhibits tumorigenesis in nude miceWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(1): 59-64 doi: 10.3748/wjg.v9.i1.59
31
DAIMING FAN, XUEYONG ZHANG, XITAO CHEN, ZHENXIAN MOU, JIALU HU, SHAOJUAN ZHOU, JIE DING, KAICHUN WU. Bird's-eye view on gastric cancer research of the past 25 yearsJournal of Gastroenterology and Hepatology 2005; 20(3): 360 doi: 10.1111/j.1440-1746.2005.03797.x
32
Kun Wu, Lan Zhao, Yao Li, Yu-Juan Shan, Li-Jie Wu. Effects of vitamin E succinate on the expression of Fas and PCNA proteins in human gastric carcinoma cells and its clinical significanceWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(7): 945-949 doi: 10.3748/wjg.v10.i7.945
33
Diana Villarreal, Philippe Nirdé, Mallorie Hide, Christian Barnabé, Michel Tibayrenc. Differential Gene Expression in Benznidazole-Resistant Trypanosoma cruzi Parasites Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2005; 49(7): 2701 doi: 10.1128/AAC.49.7.2701-2709.2005
34
Zhangqian Chen, Lin Zhang, Limin Xia, Yangsheng Jin, Qing Wu, Hao Guo, Xin Shang, Jianhua Dou, Kaichun Wu, Yongzhan Nie, Daiming Fan. Genomic analysis of drug resistant gastric cancer cell lines by combining mRNA and microRNA expression profilingCancer Letters 2014; 350(1-2): 43 doi: 10.1016/j.canlet.2014.04.010