BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Liu DH, Zhang XY, Fan DM, Huang YX, Zhang JS, Huang WQ, Zhang YQ, Huang QS, Ma WY, Chai YB, Jin M. Expression of vascular endothelial growth factor and its role in oncogenesis of human gastric carcinoma. World J Gastroenterol 2001; 7(4): 500-505 [PMID: 11819817 DOI: 10.3748/wjg.v7.i4.500]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v7/i4/500.htm
Number Citing Articles
1
Kun Wu, Lan Zhao, Yao Li, Yu-Juan Shan, Li-Jie Wu. Effects of vitamin E succinate on the expression of Fas and PCNA proteins in human gastric carcinoma cells and its clinical significanceWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(7): 945-949 doi: 10.3748/wjg.v10.i7.945
2
Xiaoxiang Guan, Hui Zhao, Jiangong Niu, Dongfeng Tan, Jaffer A Ajani, Qingyi Wei. Polymorphisms of TGFB1 and VEGF genes and survival of patients with gastric cancerJournal of Experimental & Clinical Cancer Research 2009; 28(1) doi: 10.1186/1756-9966-28-94
3
Jia-Ren Liu, Bing-Qing Chen, Yan-Mei Yang, Xuan-Ling Wang, Ying-Ben Xue, Yu-Mei Zheng, Rui-Hai Liu. Effect of apoptosis on gastric adenocarcinoma cell line SGC-7901 induced by <italic>cis</italic>-9, <italic>trans</italic>-11-conjugated linoleic acidWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(6): 999-1004 doi: 10.3748/wjg.v8.i6.999
4
Juan Ren, Lei Dong, Cang-Bao Xu, Bo-Rong Pan. Expression of sphingosine kinase gene in the interactions between human gastric carcinoma cell and vascular endothelial cellWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(4): 602-607 doi: 10.3748/wjg.v8.i4.602
5
Jie Yan, Yi-Hui Luo, Ya-Fei Mao. Establishment of <i>Helicobacter pylori</i> infection model in Mongolian gerbilsWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(6): 852-855 doi: 10.3748/wjg.v10.i6.852
6
Hela Ben Nasr, Karim Chahed, Noureddine Bouaouina, Lotfi Chouchane. Functional vascular endothelial growth factor −2578 C/A polymorphism in relation to nasopharyngeal carcinoma risk and tumor progressionClinica Chimica Acta 2008; 395(1-2): 124 doi: 10.1016/j.cca.2008.05.022
7
Kai-Lin Cai, Guo-Bing Wang, Li-Juan Xiong. Effects of carbon dioxide and nitrogen on adhesive growth and expressions of E-cadherin and VEGF of human colon cancer cell CCL-228World Journal of Gastroenterology 2003; 9(7): 1594-1597 doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1594
8
Guo-Yong Hu, Bao-Ping Yu, Wei-Guo Dong, Mu-Qi Li, Jie-Ping Yu, He-Sheng Luo, Zong-Xue Rang. Expression of TFF2 and <italic>Helicobacter pylori</italic> infection in carcinogenesis of gastric mucosaWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(5): 910-914 doi: 10.3748/wjg.v9.i5.910
9
Yong-Bin Ding, Guo-Yu Chen, Jian-Guo Xia, Xi-Wei Zang, Hong-Yu Yang, Li Yang. Association of VCAM-1 overexpression with oncogenesis, tumor angiogenesis and metastasis of gastric carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(7): 1409-1414 doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1409
10
Yan Zhao, Kun Wu, Wei Xia, Yu-Juan Shan, Li-Jie Wu, Wei-Ping Yu. The effects of vitamin E succinate on the expression of <italic>c-jun</italic> gene and protein in human gastric cancer SGC-7901 cellsWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(5): 782-786 doi: 10.3748/wjg.v8.i5.782
11
E.A. Griffiths, S.A. Pritchard, I.M. Welch, P.M. Price, C.M. West. Is the hypoxia-inducible factor pathway important in gastric cancer?European Journal of Cancer 2005; 41(18): 2792 doi: 10.1016/j.ejca.2005.09.008
12
Juan Ren, Lei Dong, Cang-Bao Xu, Bo-Rong Pan. The role of KDR in the interactions between human gastric carcinoma cell and vascular endothelial cellWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(4): 596-601 doi: 10.3748/wjg.v8.i4.596
13
Jie Yan, Yuan Wang, Shi-He Shao, Ya-Fei Mao, Hua-Wen Li, Yi-Hui Luo. Construction of prokaryotic expression system of 2 148-bp fragment from <italic>cagA</italic> gene and detection of <italic>cagA</italic> gene, CagA protein in <italic>Helicobacter pylori</italic> isolates and its antibody in sera of patientsWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(8): 1183-1190 doi: 10.3748/wjg.v10.i8.1183
14
Jie Yan, Ya-Fei Mao. Construction of a prokaryotic expression system of <i>vacA</i> gene and detection of <i>vacA</i> gene, VacA protein in <i>Helicobacter pylori</i> isolates and ant-VacA antibody in patients&rsquo; seraWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(7): 985-990 doi: 10.3748/wjg.v10.i7.985
15
Zhen-Ya Song, Shu-Qun Wen, Jia-Ping Peng, Xuan Huang, Ke-Da Qian. Significance of vascular endothelial growth factor expression and its correlation with inducible nitric oxide synthase in gastric cancerWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(9): 1250-1255 doi: 10.3748/wjg.v10.i9.1250
16
N/AWorld Chinese Journal of Digestology 2003; 11(11): 1755 doi: 10.11569/wcjd.v11.i11.1755
Abstract() |  Core Tip() |  Full Article(HTML)() | Times Cited  (0) | Total Visits (0) | Open
17
Ya-Fei Mao, Jie Yan, Li-Wei Li, Shu-Ping Li. Construction of <italic>hpaA</italic> gene from a clinical isolate of <italic>Helicobacter pylori</italic> and identification of fusion proteinWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(7): 1529-1536 doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1529
18
Reena Bakshi, Akishige Hokugo, Daniel Khalil, Lixin Wang, Yoichiro Shibuya, Situo Zhou, Zheyu Zhang, Kameron Rezzadeh, Mark McClendon, Samuel I. Stupp, Reza Jarrahy. A Chemotactic Functional Scaffold with VEGF-Releasing Peptide Amphiphiles Facilitates Bone Regeneration by BMP-2 in a Large-Scale Rodent Cranial Defect ModelPlastic & Reconstructive Surgery 2021; 147(2): 386 doi: 10.1097/PRS.0000000000007551
19
Jian-Jun Du, Ke-Feng Dou, Shu-You Peng, Bing-Zhi Qian, Hua-Sheng Xiao, Feng Liu, Wei-Zhong Wang, Wen-Xian Guan, Zhi-Qing Gao, Ying-Bin Liu, Ze-Guang Han. Expression of NGF family and their receptors in gastric carcinoma: A cDNA microarray studyWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(7): 1431-1434 doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1431
20
Xuan Wang, Fu-Kun Liu, Xi Li, Jai-Sou Li, Gen-Xin Xu. Inhibitory effect of endostatin expressed by human liver carcinoma SMMC7721 on endothelial cell proliferation <italic>in vitro</italic>World Journal of Gastroenterology 2002; 8(2): 253-257 doi: 10.3748/wjg.v8.i2.253
21
Po-Chu Lee, Jui-Chung Chiang, Chih-Yu Chen, Yin-Chieh Chien, Wei-Min Chen, Chin-Wei Huang, Wen-Chin Weng, Chia-I Chen, Po-Huang Lee, Chiung-Nien Chen, Hsinyu Lee, Georg Stoecklin. Calreticulin regulates vascular endothelial growth factor-A mRNA stability in gastric cancer cellsPLOS ONE 2019; 14(11): e0225107 doi: 10.1371/journal.pone.0225107
22
Zheng-Jun Song, Ping Gong, Yu-E Wu. Relationship between the expression of iNOS, VEGF, tumor angiogenesis and gastric cancerWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(4): 591-595 doi: 10.3748/wjg.v8.i4.591
23
Ya-Fei Mao, Jie Yan. Construction of prokaryotic expression system of <i>ureB</i> gene from a clinical <i>Helicobacter pylori</i> strain and identification of the recombinant protein immunityWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(7): 977-984 doi: 10.3748/wjg.v10.i7.977
24
Jie Yan, Shao-Hui Liang, Ya-Fei Mao, Li-Wei Li, Shu-Ping Li. Construction of expression systems for <italic>flaA</italic> and <italic>flaB</italic> genes of <italic>Helicobacter pylori</italic> and determination of immunoreactivity and antigenicity of recombinant proteinsWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(10): 2240-2250 doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2240
25
Gang-Shi Wang, Meng-Wei Wang, Ben-Yan Wu, Wei-Di You, Xin-Yan Yang. A novel gene, <i>GCRG224</i>, is differentially expressed in human gastric mucosaWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(1): 30-34 doi: 10.3748/wjg.v9.i1.30
26
Jia-Yin Yang, Hua-You Luo, Qi-Yuan Lin, Zi-Ming Liu, Lu-Nan Yan, Ping Lin, Jie Zhang, Shong Lei. Subcellular daunorubicin distribution and its relation to multidrug resistance phenotype in drug-resistant cell line SMMC-7721/RWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(4): 644-649 doi: 10.3748/wjg.v8.i4.644
27
Guang-Bin Qiu, Li-Guo Gong, Dong-Mei Hao, Zhi-Hong Zhen, Kai-Lai Sun. Expression of MTLC gene in gastric carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(10): 2160-2163 doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2160
28
Nikolaos Tzanakis, Maria Gazouli, George Rallis, George Giannopoulos, Ioannis Papaconstantinou, George Theodoropoulos, Emmanouil Pikoulis, Christos Tsigris, Petros Karakitsos, George Peros, Nikolaos Nikiteas. Vascular endothelial growth factor polymorphisms in gastric cancer development, prognosis, and survivalJournal of Surgical Oncology 2006; 94(7): 624 doi: 10.1002/jso.20619
29
Hai Shi, Jian-Ming Xu, Nai-Zhong Hu, Hui-Jun Xie. Prognostic significance of expression of cyclooxygenase-2 and vascular endothelial growth factor in human gastric carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(7): 1421-1426 doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1421
30
Yong-Bo Liu, Zhao-Xia Wei, Li Li, Hang-Sheng Li, Hui Chen, Xiao-Wen Li. Construction and analysis of SSH cDNA library of human vascular endothelial cells related to gastrocarcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(11): 2419-2423 doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2419
31
Piotr Mysliwiec, Krystyna Pawlak, Roman Bandurski, Bogusław Kedra. Soluble angiogenesis markers in gastric tumor patients.Folia Histochemica et Cytobiologica 2009; 47(1) doi: 10.2478/v10042-009-0004-4
32
K.K. Auyeung, P.K. Woo, P.C. Law, J.K. Ko. Astragalus saponins modulate cell invasiveness and angiogenesis in human gastric adenocarcinoma cellsJournal of Ethnopharmacology 2012; 141(2): 635 doi: 10.1016/j.jep.2011.08.010
33
Xue-Liang Guo, Geng-Jin Lin, Hong Zhao, Yong Gao, Li-Ping Qian, San-Rong Xu, Li-Na Fu, Qing Xu, Jie-Jun Wang. Inhibitory effects of docetaxel on expression of VEGF, bFGF and MMPs of LS174T cellWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(9): 1995-1998 doi: 10.3748/wjg.v9.i9.1995
34
Xiaoxiang Guan, Hui Zhao, Jiangong Niu, Dongfeng Tang, Jaffer A Ajani, Qingyi Wei. The VEGF -634G>C promoter polymorphism is associated with risk of gastric cancerBMC Gastroenterology 2009; 9(1) doi: 10.1186/1471-230X-9-77
35
Qiao Ke, Jie Liang, Li‐Na Wang, Zhi‐Bin Hu, Guang‐Fu Jin, Yan Zhou, Jian‐Ming Wang, Yong‐Fei Tan, Zhao‐Lai Hua, Yao‐Chu Xu, Jing Shen, Hong‐Bing Shen. Potentially functional polymorphisms of the vascular endothelial growth factor gene and risk of gastric cancerMolecular Carcinogenesis 2008; 47(8): 647 doi: 10.1002/mc.20435
36
Xi Li, Geng-Feng Fu, Yan-Rong Fan, Chan-Fu Shi, Xin-Juan Liu, Gen-Xing Xu, Jian-Jun Wang. Potent inhibition of angiogenesis and liver tumor growth by administration of an aerosol containing a transferrin-liposome-endostatin complexWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(2): 262-266 doi: 10.3748/wjg.v9.i2.262
37
G. Stüben, M. Stuschke. Modification of Radiation ResponseMedical Radiology 2003; : 147 doi: 10.1007/978-3-642-55613-5_12
38
Jian-Jun Du, Ke-Feng Dou, Shu-You Peng, Hua-Sheng Xiao, Wei-Zhong Wang, Wen-Xian Guan, Zhong-Hua Wang, Zhi-Qing Gao, Ying-Bin Liu. cDNA suppression subtraction library for screening down-regulated genes in gastric carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(7): 1439-1443 doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1439
39
Y. Tao, J. Kim, Y. Yin, I. Zafar, S. Falk, Z. He, S. Faubel, R.W. Schrier, C.L. Edelstein. VEGF receptor inhibition slows the progression of polycystic kidney diseaseKidney International 2007; 72(11): 1358 doi: 10.1038/sj.ki.5002550
40
Hiroshi Morita, Yukio Ishikawa, Yuri Akishima-Fukasawa, Kinji Ito, Yoshikiyo Akasaka, Chiaki Nishimura, Yoshinori Igarashi, Kazumasa Miki, Toshiharu Ishii. Histopathological predictor for regional lymph node metastasis in gastric cancerVirchows Archiv 2009; 454(2): 143 doi: 10.1007/s00428-008-0717-3