BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Li Hua Liu, Wen Hua Xiao, Wei Wen Liu. Effect of 5-2Aza-2'-deoxycytidine on the P16 tumor suppressor gene in hepatocellular carcinoma cell line HepG2World Journal of Gastroenterology 2001; 7(1): 131-135 doi: 10.3748/wjg.v7.i1.131
2
Xiao-Yan Cao, Jie Liu, Zhao-Rui Lian, Marcy Clayton, Jia-Lu Hu, Ming-Hua Zhu, Dai-Ming Fan, Mark Feitelson. Cloning of differentially expressed genes in human hepatocellular carcinoma and nontumor liverWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(4): 579-582 doi: 10.3748/wjg.v7.i4.579
3
Dian-Chun Fang, Li Fang, Rong-Quan Wang, Shi-Ming Yang. Nuclear and mitochondrial DNA microsatellite instability in Chinese hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(3): 371-375 doi: 10.3748/wjg.v10.i3.371
4
Solomon O. Rotimi, Oluwakemi A. Rotimi, Bodour Salhia. A Review of Cancer Genetics and Genomics Studies in AfricaFrontiers in Oncology 2021; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.606400
5
Dian-Chun Fang, Rong-Quan Wang, Shi-Ming Yang, Jian-Ming Yang, Hai-Feng Liu, Gui-Yong Peng, Tian-Li Xiao, Yuan-Hui Luo. Mutation and methylation of hMLH1 in gastric carcinomas with microsatellite instabilityWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(4): 655-659 doi: 10.3748/wjg.v9.i4.655
6
Guang-Neng Zhu, Li Zuo, Qing Zhou, Su-Mei Zhang, Hua-Qing Zhu, Shu-Yu Gui, Yuan Wang. Loss of heterozygosity on chromosome 10q22-10q23 and 22q11.2-22q12.1 and <italic>p53</italic> gene in primary hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(13): 1975-1978 doi: 10.3748/wjg.v10.i13.1975
7
Chun-Yang Wen, Toshiyuki Nakayama, Ai-Ping Wang, Masahiro Nakashima, Yi-Tao Ding, Masahiro Ito, Hiromi Ishibashi, Mutsumi Matsuu, Kazuko Shichijo, Ichiro Sekine. Expression of pituitary tumor transforming gene in human gastric carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(4): 481-483 doi: 10.3748/wjg.v10.i4.481
8
Zhao-Shan Niu, Bo-Kian Li, Mei Wang. Expression of p53 and C-myc genes and its clinical relevance in the hepatocellular carcinomatous and pericarcinomatous tissuesWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(5): 822-826 doi: 10.3748/wjg.v8.i5.822
9
H. van Malenstein, J. van Pelt, C. Verslype. Molecular classification of hepatocellular carcinoma anno 2011European Journal of Cancer 2011; 47(12): 1789 doi: 10.1016/j.ejca.2011.04.027
10
Jun Cui, Dong Hua Yang, Xiang Jun Bi, Zi Rong Fan. Methylation status of c-fms oncogene in HCC and its relationship with clinical pathologyWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(1): 136-139 doi: 10.3748/wjg.v7.i1.136
11
Zheng-Xu Wang, Gui-Fang Hu, Hong-Yang Wang, Meng-Chao Wu. Expression of liver cancer associated gene HCCA3World Journal of Gastroenterology 2001; 7(6): 821-825 doi: 10.3748/wjg.v7.i6.821
12
Paraskevi A. Farazi, Ronald A. DePinho. Hepatocellular carcinoma pathogenesis: from genes to environmentNature Reviews Cancer 2006; 6(9): 674 doi: 10.1038/nrc1934
13
Xiao-Yan Cao, Jie Liu, Zhao-Rui Lian, Marcy Clayton, Jia-Lu Hu, Ming-Hua Zhu, Dai-Ming Fan, Mark Feitelson. Differentially expressed genes in hepatocellular carcinoma induced by woodchuck hepatitis B virus in miceWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(4): 575-578 doi: 10.3748/wjg.v7.i4.575
14
Li-Wu Lin, Xue-Ying Lin, Yi-Mi He, Shang-Da Gao, Xiao-Dong Lin. Biological characteristics of HCC by ultrasound-guided aspiration biopsy and its clinical applicationWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(5): 941-945 doi: 10.3748/wjg.v9.i5.941
15
Roberto Togni, Nipin Bagla, Paolo Muiesan, Rosa Miquel, John O'Grady, Nigel Heaton, Alex S Knisely, Bernard Portmann, Alberto Quaglia. Microsatellite instability in hepatocellular carcinoma in non-cirrhotic liver in patients older than 60 yearsHepatology Research 2009; 39(3): 266 doi: 10.1111/j.1872-034X.2008.00455.x
16
Sheau-Fang Yang, Chien-Wei Chang, Ren-Jie Wei, Yow-Ling Shiue, Shen-Nien Wang, Yao-Tsung Yeh. Involvement of DNA Damage Response Pathways in Hepatocellular CarcinomaBioMed Research International 2014; 2014: 1 doi: 10.1155/2014/153867
17
Xing-Hua Huang, Lu-Hong Sun, Dong-Dong Lu, Yan Sun, Li-Jie Ma, Xi-Ran Zhang, Jian Huang, Long Yu. Codon 249 mutation in exon 7 of <italic>p53</italic> gene in plasma DNA: maybe a new early diagnostic marker of hepatocellular carcinoma in Qidong risk area, ChinaWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(4): 692-695 doi: 10.3748/wjg.v9.i4.692
18
Xian-Long Ling, Dian-Chun Fang, Rong-Quan Wang, Shi-Ming Yang, Li Fang. Mitochondrial microsatellite instability in gastric cancer and its precancerous lesionsWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(6): 800-803 doi: 10.3748/wjg.v10.i6.800