BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Gong JP, Wu CX, Liu CA, Li SW, Shi YJ, Li XH, Peng Y. Liver sinusoidal endothelial cell injury by neutrophils in rats with acute obstructive cholangitis. World J Gastroenterol 2002; 8(2): 342-345 [PMID: 11925621 DOI: 10.3748/wjg.v8.i2.342]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v8/i2/342.htm
Number Citing Articles
1
De-Sheng Wang, Ke-Feng Dou, Kai-Zong Li, Zhi-Qing Gao, Zhen-Shun Song, Zheng-Cai Liu. Hepatocellular apoptosis after hepatectomy in obstructive jaundice in ratsWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(12): 2737-2741 doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2737
2
Devan Sabarinathan, Arambakkam Janardhanam Vanisree. Plausible role of naringenin against cerebrally implanted C6 glioma cells in ratsMolecular and Cellular Biochemistry 2012;  doi: 10.1007/s11010-012-1539-9
3
Li-Li Dai, Jian-Ping Gong, Guo-Qing Zuo, Chuan-Xin Wu, Yu-Jun Shi, Xu-Hong Li, Yong Peng, Wu Deng, Sheng-Wei Li, Chang-An Liu. Synthesis of endotoxin receptor CD14 protein in Kupffer cells and its role in alcohol-induced liver diseaseWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(3): 622-626 doi: 10.3748/wjg.v9.i3.622
4
Feng Cheng, You-Ping Li, Jing-Qiu Cheng, Li Feng, Sheng-Fu Li. The protective mechanism of Yisheng Injection against hepatic ischemia reperfusion injury in miceWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(8): 1198-1203 doi: 10.3748/wjg.v10.i8.1198
5
Jian-Ping Gong, Chuan-Xin Wu, Chang-An Liu, Sheng-Wei Li, Yu-Jun Shi, Kang Yang, Yue Li, Xu-Hong Li. Intestinal damage mediated by Kupffer cells in rats with endotoxemiaWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(5): 923-927 doi: 10.3748/wjg.v8.i5.923
6
Qiujun Qi, Baojin Zhai, Yumian Guo, Zhihong Wang, Feng Wu. In vitro study of ultrasound on multidrug resistance in MDR human hepatoma HepG2 cellsChinese Journal of Clinical Oncology 2008; 5(3): 165 doi: 10.1007/s11805-008-0165-5
7
Xinhao Zhao, Le Yang, Na Chang, Lei Hou, Xuan Zhou, Chengbin Dong, Fuquan Liu, Lin Yang, Liying Li. Neutrophil recruitment mediated by sphingosine 1-phosphate (S1P)/S1P receptors during chronic liver injuryCellular Immunology 2021; 359: 104243 doi: 10.1016/j.cellimm.2020.104243
8
Jia-Yin Yang, Hua-You Luo, Qi-Yuan Lin, Zi-Ming Liu, Lu-Nan Yan, Ping Lin, Jie Zhang, Shong Lei. Subcellular daunorubicin distribution and its relation to multidrug resistance phenotype in drug-resistant cell line SMMC-7721/RWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(4): 644-649 doi: 10.3748/wjg.v8.i4.644
9
Katsutaka Watanabe, Yukihiro Yokoyama, Toshio Kokuryo, Kiyotaka Kawai, Tomomi Kitagawa, Takashi Seki, Akifumi Nakagawa, Masato Nagino. Segmental cholangitis impairs hepatic regeneration capacity after partial hepatectomy in ratsHPB 2010; 12(10): 664 doi: 10.1111/j.1477-2574.2010.00229.x
10
Katsutaka Watanabe, Yukihiro Yokoyama, Toshio Kokuryo, Kiyotaka Kawai, Tomomi Kitagawa, Takashi Seki, Akifumi Nakagawa, Masato Nagino. 15-Deoxy-Δ12,14-prostaglandin J2 prevents inflammatory response and endothelial cell damage in rats with acute obstructive cholangitisAmerican Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 2010; 298(3): G410 doi: 10.1152/ajpgi.00233.2009
11
Arthur Zimmermann. Tumors and Tumor-Like Lesions of the Hepatobiliary Tract2017; : 1023 doi: 10.1007/978-3-319-26956-6_59
12
Bin Tu, Jian-Ping Gong, Hu-Yi Feng, Chuan-Xin Wu, Yu-Jun Shi, Xu-Hong Li, Yong Peng, Chang-An Liu, Sheng-Wei Li. Role of NF-κB in multiple organ dysfunction during acute obstructive cholangitisWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(1): 179-183 doi: 10.3748/wjg.v9.i1.179
13
Arthur Zimmermann. Tumors and Tumor-Like Lesions of the Hepatobiliary Tract2016; : 1 doi: 10.1007/978-3-319-26587-2_59-1
14
Carolina Jimenez Calvente, Masahiko Tameda, Casey D. Johnson, Hana del Pilar, Yun Chin Lin, Nektaria Adronikou, Xavier De Mollerat Du Jeu, Cristina Llorente, Josh Boyer, Ariel E. Feldstein. Neutrophils contribute to spontaneous resolution of liver inflammation and fibrosis via microRNA-223Journal of Clinical Investigation 2019; 129(10): 4091 doi: 10.1172/JCI122258
15
Turgut Cavusoglu, Namik Ozcan, Elmas Ogus, Ayse Ozcan, Cetin Kaymak, Serdar Sahin, Fatma Meric Yilmaz, Savas Tezel. Enoxaparin Effect on Malondialdehyde Levels in Laparoscopic CholecystectomyJournal of Investigative Surgery 2011; 24(5): 211 doi: 10.3109/08941939.2011.586093
16
Yang Wang, Yulan Liu. Neutrophil-Induced Liver Injury and Interactions Between Neutrophils and Liver Sinusoidal Endothelial CellsInflammation 2021; 44(4): 1246 doi: 10.1007/s10753-021-01442-x
17
Tong Zhou, Jin-Lian Chen, Wei Song, Feng Wang, Ming-Jun Zhang, Pei-Hua Ni, Jian-Guo Geng. Effect of N-desulfated heparin on hepatic/renal ischemia reperfusion injury in ratsWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(5): 897-900 doi: 10.3748/wjg.v8.i5.897
18
Katryn Allen, Hartmut Jaeschke, Bryan L. Copple. Bile Acids Induce Inflammatory Genes in HepatocytesThe American Journal of Pathology 2011; 178(1): 175 doi: 10.1016/j.ajpath.2010.11.026
19
Jian-Ping Gong, Li-Li Dai, Chang-An Liu, Chuan-Xin Wu, Yu-Jun Shi, Sheng-Wei Li, Xu-Hong Li. Expression of CD14 protein and its gene in liver sinusoidal endothelial cells during endotoxemiaWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(3): 551-554 doi: 10.3748/wjg.v8.i3.551