BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Bo Chen, Feng Jin, Ping Lu, Xiang-Lan Lu, Ping-Ping Wang, Yun-Peng Liu, Fan Yao, Shu-Bao Wang. Effect of mitogen-activated protein kinase signal transduction pathway on multidrug resistance induced by vincristine in gastric cancer cell line MGC803World Journal of Gastroenterology 2004; 10(6): 795-799 doi: 10.3748/wjg.v10.i6.795
2
Bin Liu, Edgar Staren, Takeshi Iwamura, Hubert Appert, John Howard. Effects of Taxotere on invasive potential and multidrug resistance phenotype in pancreatic carcinoma cell line SUIT-2World Journal of Gastroenterology 2001; 7(1): 143-148 doi: 10.3748/wjg.v7.i1.143
3
Ying Han, Zhe-Yi Han, Xin-Min Zhou, Ru Shi, Yue Zheng, Yong-Quan Shi, Ji-Yan Miao, Bo-Rong Pan, Dai-Ming Fan. Expression and function of classical protein kinase C isoenzymes in gastric cancer cell line and its drug-resistant sublinesWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(3): 441-445 doi: 10.3748/wjg.v8.i3.441
4
Xing-Dong Xiong, En-Min Li, Li-Yan Xu, Hai-Bin Chen, Ling Chen, Wei-Jia Cai, Ya-Li Han, Zhong-Ying Shen, Yi Zeng. Separation and identification of differentially expressed nuclear matrix proteins between human esophageal immortalized and carcinomatous cell linesWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(10): 2143-2148 doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2143
5
Bin Liu, Edgar Staren, Takeshi Iwamura, Hubert Appert, John Howard. Taxotere resistance in SUIT Taxotere resistance in pancreatic carcinoma cell line SUIT 2 and its sublinesWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(6): 855-859 doi: 10.3748/wjg.v7.i6.855
6
Jun Lin, Chang-Sheng Deng, Jie Sun, Xian-Gong Zheng, Xing Huang, Yan Zhou, Ping Xiong, Ya-Ping Wang. HLA-DRB1 allele polymorphisms in genetic susceptibility to esophageal carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(3): 412-416 doi: 10.3748/wjg.v9.i3.412
7
Ming-Yao Wu, Ying-Rui Liang, Xian-Ying Wu, Chu-Xiang Zhuang. Relationship between Egr-1 gene expression and apoptosis in esophageal carcinoma and precancerous lesionsWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(6): 971-975 doi: 10.3748/wjg.v8.i6.971
8
David Vrana, Viktor Hlavac, Veronika Brynychova, Radka Vaclavikova, Cestmir Neoral, Jiri Vrba, Rene Aujesky, Marcel Matzenauer, Bohuslav Melichar, Pavel Soucek. ABC Transporters and Their Role in the Neoadjuvant Treatment of Esophageal CancerInternational Journal of Molecular Sciences 2018; 19(3): 868 doi: 10.3390/ijms19030868
9
Xin Wang, Mei Lan, Yong-Quan Shi, Ju Lu, Yue -Xia Zhong, Han-Ping Wu, Hui-Hong Zai, Jie Ding, Kai-Cun Wu, Bo-Rong Pan, Jian-Ping Jin, Dai-Ming Fan. Differential display of vincristine-resistance-related genes in gastric cancer SGC7901 cellWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(1): 54-59 doi: 10.3748/wjg.v8.i1.54
10
Yin-Cheng He, Wei Peng, Jian-Guo Qiao, Jun Cao, Ji-Wei Chen. Relationship between nuclear morphometry, DNA content and resectability of pancreatic cancerWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(8): 1863-1865 doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1863
11
Yu-Tong He, Jun Hou, Cui-Yun Qiao, Zhi-Feng Chen, Guo-Hui Song, Shao-Sen Li, Fan-Shu Meng, Hong-Xin Jin, Chao Chen. An analysis of esophageal cancer incidence in Cixian county from 1974 to 1996World Journal of Gastroenterology 2003; 9(2): 209-213 doi: 10.3748/wjg.v9.i2.209
12
Takeo Fujita, Kazuhiro Washio, Daisuke Takabatake, Hirotoshi Takahashi, Seiji Yoshitomi, Kazunori Tsukuda, Yoichi Ishibe, Yutaka Ogasawara, Hiroyoshi Doihara, Nobuyoshi Shimizu. Proteasome inhibitors can alter the signaling pathways and attenuate the P-glycoprotein-mediated multidrug resistanceInternational Journal of Cancer 2005; 117(4): 670 doi: 10.1002/ijc.21063
13
Jia-Yin Yang, Hua-You Luo, Qi-Yuan Lin, Zi-Ming Liu, Lu-Nan Yan, Ping Lin, Jie Zhang, Shong Lei. Subcellular daunorubicin distribution and its relation to multidrug resistance phenotype in drug-resistant cell line SMMC-7721/RWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(4): 644-649 doi: 10.3748/wjg.v8.i4.644
14
Ming-Yao Wu, Mao-Huai Chen, Ying-Rui Liang, Guo-Zhao Meng, Huan-Xing Yang, Chu-Xiang Zhuang. Experimental and clinic-opathologic study on the relationship between transcription factor Egr-1 and esophageal carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(4): 490-495 doi: 10.3748/wjg.v7.i4.490