BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Ji-Cheng Li, Shi-Ping Ding, Jian Xu. Regulating effect of Chinese herbal medicine on the peritoneal lymphatic stomata in enhancing ascites absorption of experimental hepatofibrotic miceWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(2): 333-337 doi: 10.3748/wjg.v8.i2.333
2
Jun Shi, Jing-Hua Hao, Wan-Hua Ren, Ju-Ren Zhu. Effects of heparin on liver fibrosis in patients with chronic hepatitis BWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(7): 1611-1614 doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1611
3
Chao Lou, Zhi-Nan Chen, Hui-Jie Bian, Jie Li, Shou-Bo Zhou. Pharmacokinetics of radioimmunotherapeutic agent of direct labeling mAb <sup>188</sup>Re-HAb18World Journal of Gastroenterology 2002; 8(1): 69-73 doi: 10.3748/wjg.v8.i1.69
4
Jong-Min Han, Hyeong-Geug Kim, Min-Kyung Choi, Jong-Suk Lee, Jin-Suk Lee, Jing-Hua Wang, Hye-Jung Park, Seung-Wan Son, Seock-Yeon Hwang, Chang-Gue Son. Artemisia capillaris extract protects against bile duct ligation-induced liver fibrosis in ratsExperimental and Toxicologic Pathology 2013; 65(6): 837 doi: 10.1016/j.etp.2012.12.002
5
Lun-Gen Lu, Min-De Zeng, Yi-Min Mao, Ji-Qiang Li, De-Kai Qiu, Jing-Yuan Fang, Ai-Ping Cao, Mo-Bin Wan, Cheng-Zhong Li, Jun Ye, Xiong Cai, Cheng-Wei Chen, Ji-Yao Wang, Shan-Ming Wu, Jin-Shui Zhu, Xia-Qiu Zhou. Relationship between clinical and pathologic findings in patients with chronic liver diseasesWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(12): 2796-2800 doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2796
6
Bao-Min Shi, Xiu-Yan Wang, Qing-Ling Mu, Tai-Huang Wu, Hong-Jun Liu, Zhen Yang. Angiogenesis effect on rat liver after administration of expression vector encoding vascular endothelial growth factor DWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(2): 312-315 doi: 10.3748/wjg.v9.i2.312
7
Li Zhang, Zhen Yang, Bao-Min Shi, Da-Peng Li, Chong-Yun Fang, Fa-Zu Qiu. Expression of local renin and angiotensinogen mRNA in cirrhotic portal hypertensive patientWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(7): 1584-1588 doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1584
8
Jun-Wang Xu, Jun Gong, Xin-Ming Chang, Jin-Yan Luo, Lei Dong, Zhi-Ming Hao, Ai Jia, Gui-Ping Xu. Estrogen reduces CCL4- induced liver fibrosis in ratsWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(5): 883-887 doi: 10.3748/wjg.v8.i5.883
9
XIA LI, CAN HE, WANG-YANG WU, HUAN HUANG, WEI-ZU LI, YAN-YAN YIN. Anti-fibrotic effects of Acremoniumterricola milleretal mycelium on immunological hepatic fibrosis in ratsMolecular Medicine Reports 2014; 10(6): 3327 doi: 10.3892/mmr.2014.2604
10
Hua Wang, Wei Wei, Ni-Ping Wang, Cheng-Yi Wu, Shang-Xue Yan, Li Yue, Ling-Ling Zhang, Shu-Yun Xu. Effects of total glucosides of peony on immunological hepatic fibrosis in ratsWorld Journal of Gastroenterology 2005; 11(14): 2124-2129 doi: 10.3748/wjg.v11.i14.2124
11
NAGLAA EL-LAKKANY, MONA NOSSEIR. Pharmacodynamics of pentoxifylline and/or praziquantel in murine schistosomiasis mansoniAPMIS 2007; 115(3): 184 doi: 10.1111/j.1600-0463.2007.apm_501.x
12
Alejandra M. Camino, Catalina Atorrasagasti, Daniela Maccio, Federico Prada, Edgardo Salvatierra, Miguel Rizzo, Laura Alaniz, Jorge B. Aquino, Osvaldo. L. Podhajcer, Marcelo Silva, Guillermo Mazzolini. Adenovirus-mediated inhibition of SPARC attenuates liver fibrosis in ratsThe Journal of Gene Medicine 2008; 10(9): 993 doi: 10.1002/jgm.1228
13
Mei-Na Shi, Yue-Hong Huang, Wei-Da Zheng, Li-Juan Zhang, Zhi-Xin Chen, Xiao-Zhong Wang. Relationship between transforming growth factor &beta;1 and anti-fibrotic effect of interleukin-10World Journal of Gastroenterology 2006; 12(15): 2357-2362 doi: 10.3748/wjg.v12.i15.2357
14
Li-Juan Xiong, Jian-Fang Zhu, Duan-De Luo, Lin-Lan Zen, Shu-Qing Cai. Effects of pentoxifylline on the hepatic content of TGF-&beta;1 and collagen in Schistosomiasis japonica mice with liver fibrosisWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(1): 152-154 doi: 10.3748/wjg.v9.i1.152
15
Jun-Wang Xu, Jun Gong, Xin-Ming Chang, Jin-Yan Luo, Lei Dong, Ai Jia, Gui-Ping Xu. Effects of estradiol on liver estrogen receptor-&alpha; and its mRNA expression in hepatic fibrosis in ratsWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(2): 250-254 doi: 10.3748/wjg.v10.i2.250
16
Changtai Zhu, Hao Cao, Xifa Zhou, Chunlei Dong, Judong Luo, Changsong Zhang, Jinming Liu, Yang Ling. Meta-Analysis of the Clinical Value of Danshen Injection and Huangqi Injection in Liver CirrhosisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2013; 2013: 1 doi: 10.1155/2013/842824
17
Xiao-Jing Liu, Li Yang, Feng-Ming Luo, Hong-Bin Wu, Qu-Qiang. Association of differentially expressed genes with activation of mouse hepatic stellate cells by high-density cDNA mircoarrayWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(11): 1600-1607 doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1600
18
Hong-Chi Jiang, Bei Sun, Hai-Quan Qiao, Jun Xu, Da-Xun Piao, Hang Yin. Clinical application of serial operations with preserving spleenWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(6): 876-879 doi: 10.3748/wjg.v7.i6.876
19
Xiao-Jing Liu, Li Yang, Yong-Qiu Mao, Qiong Wang, Ming-Hui Huang, Yi-Ping Wang, Hong-Bin Wu. Effects of the tyrosine protein kinase inhibitor genistein on the proliferation, activation of cultured rat hepatic stellate cellsWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(4): 739-745 doi: 10.3748/wjg.v8.i4.739
20
Yan-Jun Luo, Jie-Ping Yu, Zhao-Hong Shi, Li Wang. Ginkgo biloba extract reverses CCl<sub>4</sub>&ndash;induced liver fibrosis in ratsWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(7): 1037-1042 doi: 10.3748/wjg.v10.i7.1037
21
Guang-Jin Yuan, Ming-Liang Zhang, Zuo-Jiong Gong. Effects of PPARg agonist pioglitazone on rat hepatic fibrosisWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(7): 1047-1051 doi: 10.3748/wjg.v10.i7.1047
22
Wang-Xian Tang, Zi-Li Dan, Hong-Mei Yan, Cui-Huan Wu, Guo Zhang, Mei Liu, Qin Li, Shao-Bai Li. Experimental study of effect of Ganyanping on fibrosis in rat liversWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(6): 1292-1295 doi: 10.3748/wjg.v9.i6.1292
23
Guo-Qing Zuo, Jian-Ping Gong, Chang-An Liu, Shen-Wei Li, Xin-Chuan Wu, Kang Yang, Yue Li. Expression of lipopolysaccharide binding protein and its receptor CD14 in experimental alcoholic liver diseaseWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(6): 836-840 doi: 10.3748/wjg.v7.i6.836
24
Ping Lu, Hailin Liu, Hang Yin, Liu Yang. Expression of angiotensinogen during hepatic fibrogenesis and its effect on hepatic stellate cellsMedical Science Monitor 2011; 17(9): BR248 doi: 10.12659/MSM.881928