BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Yong Li, Lin Yang, Jian-Tao Cui, Wen-Mei Li, Rui-Fang Guo, You-Yong Lu. Construction of cDNA representational difference analysis based on two cDNA libraries and identification of garlic inducible expression genes in human gastric cancer cellsWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(2): 208-212 doi: 10.3748/wjg.v8.i2.208
2
Ya-Fei Mao, Jie Yan. Construction of prokaryotic expression system of <i>ureB</i> gene from a clinical <i>Helicobacter pylori</i> strain and identification of the recombinant protein immunityWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(7): 977-984 doi: 10.3748/wjg.v10.i7.977
3
Jie Yan, Yi-Hui Luo, Ya-Fei Mao. Establishment of <i>Helicobacter pylori</i> infection model in Mongolian gerbilsWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(6): 852-855 doi: 10.3748/wjg.v10.i6.852
4
Ting Kin Cheung, Harry H.X. Xia, Benjamin C.Y. Wong. Helicobacter pylori eradication for gastric cancer preventionJournal of Gastroenterology 2007; 42(S17): 10 doi: 10.1007/s00535-006-1939-2
5
Wei-Xin Cao, Jing-Min Ou, Xu-Feng Fei, Zheng-Gang Zhu, Hao-Ran Yin, Min Yan, Yan-Zhen Lin. Methionine-dependence and combination chemotherapy on human gastric cancer cells <italic>in vitro</italic>World Journal of Gastroenterology 2002; 8(2): 230-232 doi: 10.3748/wjg.v8.i2.230
6
Yong-Li Yao, Bo Xu, Yu-Gang Song, Wan-Dai Zhang. Overexpression of cyclin E in Mongolian gerbil with <italic>Helicobacter pylori-</italic> induced gastric precancerosisWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(1): 60-63 doi: 10.3748/wjg.v8.i1.60
7
Wei-Xin Niu, Xin-Yu Qin, Han Liu, Cheng-Pei Wang. Clinicopathological analysis of patients with gastric cancer in 1200 casesWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(2): 281-284 doi: 10.3748/wjg.v7.i2.281
8
Jun Hou, Pei-Zhong Lin, Zhi-Feng Chen, Zhen-Wei Ding, Shao-Sheng Li, Fan-Shu Men, Li-Ping Guo, Yu-Tong He, Chui-Yun Qiao, Chui-Lan Guo, Jian-Ping Duan, Deng-Gui Wen. Field Population-based blocking treatment of esophageal epithelia dysplasiaWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(3): 418-422 doi: 10.3748/wjg.v8.i3.418
9
Jie Yan, Shao-Hui Liang, Ya-Fei Mao, Li-Wei Li, Shu-Ping Li. Construction of expression systems for <italic>flaA</italic> and <italic>flaB</italic> genes of <italic>Helicobacter pylori</italic> and determination of immunoreactivity and antigenicity of recombinant proteinsWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(10): 2240-2250 doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2240
10
Ting Kin CHEUNG, Benjamin CY WONG. Treatment of Helicobacter pylori and prevention of gastric cancerJournal of Digestive Diseases 2008; 9(1): 8 doi: 10.1111/j.1443-9573.2007.00315.x
11
Hua Zhang, Jian Wu, Lin Meng, Cheng-Chao Shou. Expression of vascular endothelial growth factor and its receptors KDR and Flt-1 in gastric cancer cellsWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(6): 994-998 doi: 10.3748/wjg.v8.i6.994
12
Jie Yan, Yuan Wang, Shi-He Shao, Ya-Fei Mao, Hua-Wen Li, Yi-Hui Luo. Construction of prokaryotic expression system of 2 148-bp fragment from <italic>cagA</italic> gene and detection of <italic>cagA</italic> gene, CagA protein in <italic>Helicobacter pylori</italic> isolates and its antibody in sera of patientsWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(8): 1183-1190 doi: 10.3748/wjg.v10.i8.1183
13
Yi-Hui Li, Hong Guo, Peng-Bin Zhang, Xiao-Yan Zhao, Si-Ping Da. Clinical value of <i>Helicobacter pylori</i> stool antigen test, ImmunoCard STAT HpSA, for detecting <i>H pylori</i> infectionWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(6): 913-914 doi: 10.3748/wjg.v10.i6.913
14
Yong-Li Yang, Bo Xu, Yu-Gang Song, Wan-Dai Zhang. Overexpression of c-fos in <italic>Helicobacter pylori</italic>-induced gastric precancerosis of Mongolian gerbilWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(3): 521-524 doi: 10.3748/wjg.v9.i3.521
15
Jie Yan, Ya-Fei Mao. Construction of a prokaryotic expression system of <i>vacA</i> gene and detection of <i>vacA</i> gene, VacA protein in <i>Helicobacter pylori</i> isolates and ant-VacA antibody in patients&rsquo; seraWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(7): 985-990 doi: 10.3748/wjg.v10.i7.985
16
Xin-Liang Lu, Ke-Da Qian, Xun-Qiu Tang, Yong-Liang Zhu, Qin Du. Detection of <italic>H. pylori</italic> DNA in gastric epithelial cells by <italic>in situ</italic> hybridizationWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(2): 305-307 doi: 10.3748/wjg.v8.i2.305
17
Lin Cai, Shun-Zhang Yu, Zuo-Feng Zhang. Glutathione S-transferases M1, T1 genotypes and the risk of gastric cancer: A case-control studyWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(4): 506-509 doi: 10.3748/wjg.v7.i4.506
18
Ya-Fei Mao, Jie Yan, Li-Wei Li, Shu-Ping Li. Construction of <italic>hpaA</italic> gene from a clinical isolate of <italic>Helicobacter pylori</italic> and identification of fusion proteinWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(7): 1529-1536 doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1529
19
Yang Bai, Liang-Ren Li, Ji-De Wang, Ye Chen, Jian-Feng Jin, Zhao-Shan Zhang, Dian-Yuan Zhou, Ya-Li Zhang. Expression of <italic>Helicobacter pylori</italic> Hsp60 protein and its immunogenicityWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(12): 2711-2714 doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2711