BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Bo Zhang, Yong-Ping Su, Guo-Ping Ai, Xiao-Hong Liu, Feng-Chao Wang, Tian-Min Cheng. Differentially expressed proteins of gamma-ray irradiated mouse intestinal epithelial cells by two-dimensional electrophoresis and MALDI-TOF mass spectrometryWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(12): 2726-2731 doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2726
2
Tao Tian, Chun-Li Li, Xiao Fu, Shu-Hong Wang, Jun Lu, Hui Guo, Yu Yao, Ke-Jun Nan, Yu-Juan Yang. β1 integrin-mediated multicellular resistance in hepatocellular carcinoma through activation of the FAK/Akt pathwayJournal of International Medical Research 2018; 46(4): 1311 doi: 10.1177/0300060517740807
3
Wei-Hwa Lee, Jong-Shiaw Jin, Wen-Chiuan Tsai, Yu-Ting Chen, Wen-Liang Chang, Chen-Wen Yao, Lia-Fa Sheu, Ann Chen. Biological Inhibitory Effects of the Chinese Herb Danggui on Brain AstrocytomaPathobiology 2006; 73(3): 141 doi: 10.1159/000095560
4
Michaela Petz, Nicole C. C. Them, Heidemarie Huber, Wolfgang Mikulits. PDGF enhances IRES-mediated translation of Laminin B1 by cytoplasmic accumulation of La during epithelial to mesenchymal transitionNucleic Acids Research 2012; 40(19): 9738 doi: 10.1093/nar/gks760
5
Yuan Li, Da-Fang Wan, Jian-Jia Su, Ji Cao, Chao Ou, Xiao-Kun Qiu, Ke-Chen Ban, Chun Yang, Liu-Liang Qin, Dan Luo, Hui-Fen Yue, Li-Sheng Zhang, Jian-Ren Gu. Differential expression of genes during aflatoxin B<sub>1</sub>-induced hepatocarcinogenesis in tree shrewsWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(4): 497-504 doi: 10.3748/wjg.v10.i4.497
6
Adith S. Arun, Clifford G. Tepper, Kit S. Lam. Identification of integrin drug targets for 17 solid tumor typesOncotarget 2018; 9(53): 30146 doi: 10.18632/oncotarget.25731
7
Lian-Xin Liu, Zhi-Hua Liu, Hong-Chi Jiang, Wei-Hui Zhang, Shu-Yi Qi, Jie Hu, Xiu-Qin Wang, Min Wu. Gene expression profiles of hepatoma cell line HLEWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(4): 683-687 doi: 10.3748/wjg.v9.i4.683
8
Sara Laudato, Nitin Patil, Mohammed L. Abba, Joerg H. Leupold, Axel Benner, Timo Gaiser, Alexander Marx, Heike Allgayer. P53-induced miR-30e-5p inhibits colorectal cancer invasion and metastasis by targeting ITGA6 and ITGB1International Journal of Cancer 2017; 141(9): 1879 doi: 10.1002/ijc.30854
9
Xiaorong Jiang, Jingxia Wang, Kaili Zhang, Siyuan Tang, Caiping Ren, Yuxiang Chen. The role of CD29-ILK-Akt signaling-mediated epithelial–mesenchymal transition of liver epithelial cells and chemoresistance and radioresistance in hepatocellular carcinoma cellsMedical Oncology 2015; 32(5) doi: 10.1007/s12032-015-0595-x
10
Anke von Sengbusch, Peter Gassmann, Katja M. Fisch, Andreas Enns, Garth L. Nicolson, Jörg Haier. Focal Adhesion Kinase Regulates Metastatic Adhesion of Carcinoma Cells within Liver SinusoidsThe American Journal of Pathology 2005; 166(2): 585 doi: 10.1016/S0002-9440(10)62280-8
11
Arthur Zimmermann. Tumors and Tumor-Like Lesions of the Hepatobiliary Tract2017; : 3295 doi: 10.1007/978-3-319-26956-6_180
12
Sharon Weber, William Jarnagin, Austin Duffy, Eileen M. O'Reilly, Ghassan K. Abou-Alfa, Leslie Blumgart. Abeloff's Clinical Oncology2008; : 1569 doi: 10.1016/B978-0-443-06694-8.50088-9
13
Ke-Jun Nan, Chun-Li Li, Yong-Chang Wei, Chen-Guang Sui, Zhao Jing, Hai-Xia Qin, Li-Jun Zhao, Bo-Rong Pan. Cloning of human 15ku selenoprotein gene from H9 T cellsWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(8): 1777-1780 doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1777
14
Li-Wu Lin, Xue-Ying Lin, Yi-Mi He, Shang-Da Gao, Xiao-Dong Lin. Biological characteristics of HCC by ultrasound-guided aspiration biopsy and its clinical applicationWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(5): 941-945 doi: 10.3748/wjg.v9.i5.941
15
Yu Li, Peng Shang, Ai-Rong Qian, Li Wang, Yong Yang, Zhi-Nan Chen. Inhibitory effects of antisense RNA of HAb18G/CD147 on invasion of hepatocellular carcinoma cells <italic>in vitro</italic>World Journal of Gastroenterology 2003; 9(10): 2174-2177 doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2174
16
Hai Song, Shuang-Luo Xia, Cheng Liao, Yi-Liang Li, Yi-Fei Wang, Tsai-Ping Li, Mu-Jun Zhao. Genes encoding Pir51, Beclin 1, RbAp48 and aldolase b are up or down-regulated in human primary hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(4): 509-513 doi: 10.3748/wjg.v10.i4.509
17
Seung Ku Lee, Min-Ho Kim, Jae Youn Cheong, Sung Won Cho, Song-Ju Yang, KyuBum Kwack. Integrin alpha V polymorphisms and haplotypes in a Korean population are associated with susceptibility to chronic hepatitis and hepatocellular carcinomaLiver International 2009; 29(2): 187 doi: 10.1111/j.1478-3231.2008.01843.x
18
Meng-Sen Li, Ping-Feng Li, Qian Chen, Guo-Guang Du, Gang Li. Alpha-fetoprotein stimulated the expression of some oncogenes in human hepatocellular carcinoma Bel 7402 cellsWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(6): 819-824 doi: 10.3748/wjg.v10.i6.819
19
Rafael Mayoral, Amalia Fernández-Martínez, Lisardo Boscá, Paloma Martín-Sanz. Prostaglandin E 2 promotes migration and adhesion in hepatocellular carcinoma cellsCarcinogenesis 2005; 26(4): 753 doi: 10.1093/carcin/bgi022
20
Jianhua Tang, Jiefeng Cui, Rongxin Chen, Kun Guo, Xiaonan Kang, Yan Li, Dongmei Gao, Lu Sun, Changde Xu, Jie Chen, Zhaoyou Tang, Yinkun Liu. A three-dimensional cell biology model of human hepatocellular carcinoma in vitroTumor Biology 2011; 32(3): 469 doi: 10.1007/s13277-010-0140-7
21
Ruopeng Zha, Weijie Guo, Zhenfeng Zhang, Zhaoping Qiu, Qifeng Wang, Jie Ding, Shenglin Huang, Taoyang Chen, Jianren Gu, Ming Yao, Xianghuo He, William B. Coleman. Genome-Wide Screening Identified That miR-134 Acts as a Metastasis Suppressor by Targeting Integrin β1 in Hepatocellular CarcinomaPLoS ONE 2014; 9(2): e87665 doi: 10.1371/journal.pone.0087665
22
Qin Su, Yong Fu, Yan-Fang Liu, Wei Zhang, Jie Liu, Chun-Mei Wang. Laminin induces the expression of cytokeratin 19 in hepatocellular carcinoma cells growing in cultureWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(5): 921-929 doi: 10.3748/wjg.v9.i5.921
23
AKIRA KUROZUMI, MAYUKO KATO, YUSUKE GOTO, RYOSUKE MATSUSHITA, RIKA NISHIKAWA, ATSUSHI OKATO, ICHIRO FUKUMOTO, TOMOHIKO ICHIKAWA, NAOHIKO SEKI. Regulation of the collagen cross-linking enzymes LOXL2 and PLOD2 by tumor-suppressive microRNA-26a/b in renal cell carcinomaInternational Journal of Oncology 2016; 48(5): 1837 doi: 10.3892/ijo.2016.3440
24
Xue-Nong Li, Yan-Qing Ding, Guo-Bing Liu. Transcriptional gene expression profiles of HGF/SF-met signaling pathway in colorectal carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(8): 1734-1738 doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1734
25
Peng Shang, Ai-Rong Qian, Tie-Hong Yang, Min Jia, Qi-Bing Mei, Chi-Hin Cho, Wen-Ming Zhao, Zhi-Nan Chen. Experimental study of anti-tumor effects of polysaccharides from <italic>Angelica sinensis</italic>World Journal of Gastroenterology 2003; 9(9): 1963-1967 doi: 10.3748/wjg.v9.i9.1963
26
Arthur Zimmermann. Tumors and Tumor-Like Lesions of the Hepatobiliary Tract2016; : 1 doi: 10.1007/978-3-319-26587-2_180-1
27
Wei Mi, Wei Jia, Zhaobin Zheng, Jinglan Wang, Yun Cai, Wantao Ying, Xiaohong Qian. Surface glycoproteomic analysis of hepatocellular carcinoma cells by affinity enrichment and mass spectrometric identificationGlycoconjugate Journal 2012; 29(5-6): 411 doi: 10.1007/s10719-012-9420-3
28
Inga Mertens-Walker, Bruno C Fernandini, Mohanan SN Maharaj, Anja Rockstroh, Colleen C Nelson, Adrian C Herington, Sally-Anne Stephenson. The tumour-promoting receptor tyrosine kinase, EphB4, regulates expression of Integrin-β8 in prostate cancer cellsBMC Cancer 2015; 15(1) doi: 10.1186/s12885-015-1164-6
29
Hui-Yun Xu, Ai-Rong Qian, Peng Shang, Jing Xu, Ling-Min Kong, Hui-Jie Bian, Zhi-Nan Chen. siRNA targeted against HAb18G/CD147 inhibits MMP-2 secretion, actin and FAK expression in hepatocellular carcinoma cell line via ERK1/2 pathwayCancer Letters 2007; 247(2): 336 doi: 10.1016/j.canlet.2006.05.017
30
Dongde Wu, Shaozhong Wei, Chenggang Luo, Xinghong Wu, Yaojun Feng, Feng Zhang, Lei Nie, Xiaoqin Xia. Clinical study on the sensitivity test guided hepato-arterial/portal-vein chemotherapy in patients with unresectable hepatocellar carcinomaInternational Journal of Cancer Therapy and Oncology 2014; 2(2): 02029 doi: 10.14319/ijcto.0202.9
31
R Sreekumar. Hepatic gene expression in histologically progressive nonalcoholic steatohepatitisHepatology 2003; 38(1): 244 doi: 10.1053/jhep.2003.50290
32
Shao-Shan Wang, Ti Zhang, Xi-Lu Wang, Li Hong, Qing-Hui Qi. Effect of arsenic trioxide on rat hepatocarcinoma and its renal cytotoxicityWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(5): 930-935 doi: 10.3748/wjg.v9.i5.930
33
Akira Kurozumi, Yusuke Goto, Ryosuke Matsushita, Ichiro Fukumoto, Mayuko Kato, Rika Nishikawa, Shinichi Sakamoto, Hideki Enokida, Masayuki Nakagawa, Tomohiko Ichikawa, Naohiko Seki. Tumor-suppressivemicroRNA-223inhibits cancer cell migration and invasion by targetingITGA3/ITGB1signaling in prostate cancerCancer Science 2016; 107(1): 84 doi: 10.1111/cas.12842
34
Gang Zhao, Jing Cui, Qi Qin, Jungang Zhang, Lin Liu, Shichang Deng, Chenlin Wu, Ming Yang, Shaoshan Li, Chunyou Wang. Mechanical stiffness of liver tissues in relation to integrin β1 expression may influence the development of hepatic cirrhosis and hepatocellular carcinomaJournal of Surgical Oncology 2010; 102(5): 482 doi: 10.1002/jso.21613
35
Amit Bera, Stephen M. Lewis. Regulation of Epithelial-to-Mesenchymal Transition by Alternative Translation Initiation Mechanisms and Its Implications for Cancer MetastasisInternational Journal of Molecular Sciences 2020; 21(11): 4075 doi: 10.3390/ijms21114075
36
Ramin Zargham. Tensegrin in contextCell Adhesion & Migration 2010; 4(4): 485 doi: 10.4161/cam.4.4.12403